Samostudium 25.–29. 5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN  25. – 29. 5. 2020 

Třída:   

7. C 

 

 

Český jazyk 
 1. Kontrola učebnice str. 48/7  
 1. Kontrola PS str. 26/1, 2, 3  
 1. Příslovečné spřežky – učebnice str. 48/5 a) i b) 

DÚ na středu PS str. 27/5 

 1. Stupňování příslovcí 
 1. Učebnice str. 49/1 
 1. Učebnice str. 49/2 
 1. PS str. 27/8 

DÚ na 1. 6. PS str. 27/6 

Matematika 
 1. Zopakování vět sss, sus a usu. Budou zadány tři úlohy, které narýsujete (včetně rozboru a postupu konstrukce), vyfotíte a pošlete mi. (1. hodina) 
 1. Jako domácí úkol vypracovat z Hravé matematiky souhrnný test na str. 90 – 91. (Výsledky budou nasdíleny příští týden ve výukových materiálech.) 
 1. Zopakování osové souměrnosti – učebnice str. 21 – 24 (2.hodina) – zápis bude nasdílen ve výukových materiálech, https://www.youtube.com/watch?v=_3lqXUxq-jE 
 1. Hravá matematika str. 92 (2.hodina) 
Anglický jazyk 
 1. naučit se 2. část nepravidelných sloves – 3. sloupec TO EAT–TO LOSE (učit se po řádcích, umět i předchozí 2 sloupce) 
 1. Wb.: p. 45 – ex. 5 
 1. Wb.: p. 46 – ex. 1, 2 
 1. TEST NA TEAMS Irregular verbs – budeme dělat společně na hodině 

 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský j. 

Francouzský jazyk: V pracovním sešitě na straně 28 doplňte cvičení 5 a cvičení 6.  

Z učebnice si opište do sešitu zelený rámeček na straně 33 – člen určitý a otázky čí je a čí jsou? Projdeme společně v hodině. Opakujte si slovíčka na školní potřeby a na barvy. 

Zde vám připojuji video s porozuměním na téma vaření  – Apprendre le Français en Cuisinant : Les Crêpes – DOBROVOLNÉ 

https://www.francaisavecpierre.com/apprendre-le-francais-en-cuisinant-les-crepes/ 

Španělský jazyk 

La familia  – nauč se názvy členů rodiny. Připrav si rodokmen tvé rodiny a pojmenuj jednotlivé členy.  Opakuj so časování SER/TENER/LLAMARSE. Zatím nic neposílej. 

 

Německý jazyk 

 1. Zkoušení (na známky) PS str. 36/7 ústně – a opravdu budete říkat rychle 
 1. slovíčka L 5 všechna už umíš 😀 
 1. Kontrola PS str. 43/cv. 2 
 1. Učebnice str. 52/cv. 8 – připrav si papír a tužku 
 1. Časování slovesa být – sein 
 1. Učebnice str. 52/cv. 10 
 1. Učebnice str. 52/cv. 11 
Přírodopis 

V tomto týdnu nás čekají poslední dvě čeledi krytosemenných rostlin – jednoděložné lipnicovité a vstavačovité. Takže si pročtěte v učebnici od strany 106 do strany 109 a z lipnicovitých si udělejte zápis do sešitu. V přílohách máte opět vyfocené dvě strany z pracovního sešitu, stačí, abyste si to pouze prošli. Vše si pak společně projdeme při online hodině. 

 

Dějepis 

Budeme se zabývat novou látkou na téma Reformace a protireformace v 16. století. Projděte a nastudujte si výukovou prezentaci v příloze, naleznete tam několik otázek, na které si připravte odpovědi. Nezapomeňte mít připravený referát z minulé hodiny, budeme vše kontrolovat na našem společném setkání. 

 

Zeměpis 

Přečti si časopis specializovaný na geografii, není nutné posílat žádné úlohy 

https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/142 

 

Fyzika 

Opakujeme Archimédův zákon, příloha 

 

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 

VV – volná tvorba. Pokud kreslíte/malujete doma, nestyďte se poslat mi fotky vašich výtvorů 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

25.05.2020