Samostudium 26.–30. 4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   26.–30. 4.

Třída:  8. C

 

 

Český jazyk 

Tvarosloví – opakování probraného učiva, jazykové rozbory 

Práce s textem – typy textu, obsahové členění textu, porozumění textu 

 

 

 

 

Matematika 

ŘEŠENÍ LINEÁRNÍCH ROVNIC – PROCVIČOVÁNÍ 

HM 65, rovnice na procvičení z , PL 

DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek (čtvrtek) – řešení lineárních rovnic 

Anglický jazyk 
  • 28. 4. (WED) Test Unit 4 

 

 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský jazyk 

 

 

Španělština 

  • Pracovní část v uč.,str. 171 cv. 13,15  
  • Budu zkoušet všechna slovesa ze str.47!!!!! 
  • Uč.str. 46,cvičení 3!! 

 

FJ 

středa: zkoušení časování sloves pouvoir a vouloir, projděte si plakát o akváriu na straně 64 a promyslete si cv. 6 na straně 65., více informací naleznete na jejich webu: https://www.aquarium-larochelle.com/  

  

čtvrtek: procvičování gramatiky – slovesa, slovíčka na téma voda a prázdniny, rozkazovací způsob 

 

Německý jazyk 

L0, L1 (oba sloupečky) – zkoušení ze slovíček 

Uč. str. 14/cv. 5  

PS str. 121/cv. 7, 8 

Sloveso fahren, laufen – časování 

Do čt 29. 4. do 14:00 poslat foto PS str. 11/cv. 3 

Přírodopis 

Zpracovat zápis na nové téma. 

 

Nové téma: Živiny, metabolismus; Vylučovací soustava 

 

Dějepis 

Průmyslová revoluce – dokončení na online hodině 

Vyplňte pracovní list na téma: Metternichovský absolutismus – informace můžete najít v učebnici na straně 82 – rodokmen a na straně 83. Termín do online hodiny. 

 

Zeměpis 

Zlínský kraj, průmysl, zemědělství, Tomáš Baťa 

 

Fyzika 

Opakujeme změny skupenství, úvod el. pole 

 

Chemie 

Halogenidy (učebnice str. 90 – 92) 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

25.04.2021