Samostudium 27.–30. 4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 27. – 30. 4. 2020

Třída:

7. C

 

Český jazyk

1.      Opakovat si druhy číslovek, pravidla pro psaní tečky za řadovými číslovkami, skloňování číslovky dvě, obě

2.      Učebnice str. 35 cv. 5, 6 a) (uděláme v pondělí)

3.      Zopakovat si slovesa – slovesné kategorie (osoba, číslo, způsob, čas)

4.      Uč. Str. 37/ 2, 3, 4, 5 – uděláme společně ústně ve středu

5.      Učebnice str. 36/cv. 7 –  dopředu si připravit (zkontrolujeme ve středu)

6.      Pracovní list zaměřený na skloňování a pravopis číslovek v Zadání na teamsech – Číslovky k odevzdání do čtvrtka 14 h.

7.      Recitace básně online 😀

Matematika

1.      Další slovní úlohy na procenta – budou ve výukových materiálech na Teams (1. hodina).

2.      Test na slovní úlohy na procenta – přes zadání na Teams (1.hodina).

3.      Výsledky testu – probereme, jak se měly úlohy počítat (2.hodina).

4.      Hravá matematika – souhrnný test str. 76 -77 (co nestihneme během 2.hodiny dopracujete samostatně).

Anglický jazyk

1.      vypsat si Present Continuous – FUTURE (nejlépe do sešitu k látce Future – will /going to z 1. pololetí)

2.      Wb.: p. 41 – ex. 5 (Zapsat své skutečné nebo vymyšlené plány na každý den následujícího týdne) BUDEME KONTROLOVAT!

Německý j.

Španělský j.

Francouzský j.

Ruský j.

Německý jazyk

1.      Laufdiktat – připravte si sešit a propisku, bude diktát z CD

2.      Kontrola PS 38/16

3.      PS 36/9 a), b)

4.      PS 40/2, 3

5.      Na další týden (na 6. 5.) si připravit z PS str. 40/1, 41/6, 7, 8

6.      Připravit si na 6. 5. str. 36/7 (ústně)

Francouzština

Milí žáci,

Prosím, opakujte časování slovesa avoir v kladném a záporném tvaru, napíšeme si krátké procvičení.

Naučte se, prosím, slovíčka – školní potřeby – z učebnice strana 31 a vypište si slovíčka do slovníčku

(stejná slovíčka také naleznete v pracovním sešitě strana 34 – jen zadání page 31, zde si můžete stáhnout slovíčka pomocí kódu do mobilu i s výslovností).

Bon courage!

Španělský jazyk

Zapsat si do slovníčku slovní zásobu 3. lekce (platí pro ty, kteří ještě nemají)

Pracuj v učebnici na str. 49/3 – doplň chybějící slova podle obrázku.  Přelož slovesa v šedém rámečku pod textem.

Poslech str.43/5 – uděláme na online hodině.

 

 

Přírodopis

Tento týden si přečtete a uděláte zápis z “brukvovitých” rostlin (uč.str.90-91), vypište si všechny zástupce a až půjdete ven, zkuste koukat kolem sebe, určitě spoustu z těchto rostlin najdete na loukách nebo polích.

Tady zasílám krátká videa ještě k bukovitým, pryskyřníkovitým a brukvovitým, koukněte na to.
https://www.youtube.com/watch?v=Ce0KkpBPOs8&list=PLNBFNq5ooRYT33s-ks4ypNRL1WRrUQ0yW&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=QUAsc2WpDjE&list=PLNBFNq5ooRYT33s-ks4ypNRL1WRrUQ0yW&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=QUAsc2WpDjE&list=PLNBFNq5ooRYT33s-ks4ypNRL1WRrUQ0yW&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=ksZIzlnwsUY&list=PLNBFNq5ooRYT33s-ks4ypNRL1WRrUQ0yW&index=10

https://www.youtube.com/watch?v=pYGJV21OUTc&list=PLNBFNq5ooRYT33s-ks4ypNRL1WRrUQ0yW&index=11

Dějepis

Doplňte si pracovní list a nalepte zápis, vše naleznete v přiloženém souboru. Prosím o odevzdání úkolů z minulých hodin.

Pracovní list naleznete také v Teams – záložka Soubory.

 

Zeměpis

Další téma úvah : Jižní Evropa, Východní Evropa nebo Co vaří a jí v jednotlivých státech Evropy (3 státy), každý by měl mít do 10.května odevzdány 4 práce, každý si vybere dle svého uvážení, projekt mapa je další možná náhrada úvah

Přikládám další zápisy

 

Fyzika

 

Hydrostatická tlaková síla Fh +příloha

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty

 

 

 

 

 

Další informace:

 

 

 

 

27.04.2020