Samostudium 29.–31. 3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   29. 3.–2. 4. 

Třída:  8. C 

 

 

Český jazyk 

Velikonoce – lidové zvyky a tradice, práce s textem 

 

Domácí příprava: Zájmena a číslovky – druhy a skloňování, zopakuj si vše, co znáš z předchozích ročníků 

 

 

 

 

Matematika 

Úlohy z Matematického klokana, výsledky 

GEOMETRIE – DÉLKA KRUŽNICE A OBVOD KRUHU 

Zápis ve výukových materiálech, uč. 3.díl – kapitola 1.5 – Délka kružnice a obvod kruhu 

HM 101 

Vzhledem ke krátkému týdnu nebude páteční test. 

Anglický jazyk 
  • 31. 3. (WED) test There is/are; I see/hear/feel/smell 
  • Wb.: p. 37 – ex. 4 

 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský jazyk 

 

 

Španělština 

Učebnice str.47 – resumen gramatical, NASTUDOVAT!! 

 

FJ 

 7 – Počasí, roční období, dny v týdnu, měsíce v roce, činnosti, slovíčka L 7, PS strana 66 – vodní sporty, voda a činnosti u vody o prázdninách 

 

Německý jazyk 

Slovíčka L0, 1. sloupeček L1 – zkouším 

Předložky se 3. a 4. pádem 

Přírodopis 

Opakovat biologii člověka – od buňky k člověku, kosterní soustava, svaly-pohyb, krev -zkouším 

 

V úterý 30.3. mám školení, proto hodina přírodopisu odpadá. 

 

Úkol: 

ONEMOCNĚNÍ KRVE A OBĚH. SOUSTAVY – prezentace na Teams – výukové materiály – pročíst. Nemusíte se vše učit, stačí, když budete vědět o leukémii, hemofilii a problémy s tlakem – to si zapište do sešitu, ostatní berte jako rozšiřující učivo, které nezkouším. 

 

SRDCE A KREVNÍ OBĚH – uč.str.69 – 70 – prostudovat + využijte prezentaci z minulé hodiny, kde je téma také zpracováno. 

 

MÍZNÍ SOUSTAVA – uč.str. 71 – 73 – prostudovat + prezentace na Teams – výukové materiály – MÍZNÍ SOUSTAVA _prezentace, rovněž prostudovat. 

 

 

Dějepis 

Vypracujte pracovní list na téma Napoleon a odevzdejte v termínu v zadání v Teams. Mějte, prosím, úkol připravený na online hodinu, kterou povede pan učitel na praxi. 

 

 

 

 

Zeměpis 

Jižní Morava 

 

Fyzika 

Vypařování 

 

Chemie 

V pondělí píšete test – Chemické výpočty.  

 

Vodík (učebnice str. 54 – 55). 

 

Učíte se chemické značky z periodické tabulky – I. A, II. A, III. A, IV. A a V. A skupina. 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

28.03.2021