Samostudium 4.–8. 1. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   4.–8. 1. 2021 

Třída:  8.C 

 

 

Český jazyk 

 

Opakování učiva 1. pololetí: VĚTNÁ SKLADBA 

 • Věta jednočlenná a dvojčlenná 
 • Základní a rozvíjející větné členy 
 • Věta jednoduchá a souvětí 
 • Druhy souvětí 
 • Druhy vedlejších vět 
 • Grafický rozbor věty jednoduché a souvětí 
 • Pravidla psaní interpunkčních znamének ve větě jednoduché 

 

ST 7. 1. online kontrolní diktát     

15. 1. online pololetní písemná práce 

 

 

 

Matematika 

PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBENÍ MNOHOČLENŮ 

HM 41- 43 

PL – budou nasdíleny přes Teams 

DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek  

Anglický jazyk  Skupina Jeřichová 

 1. Voc. 2C, D (next week TEST) 
 1. Wb.: p. 18 – ex. 2, 3 (continues on p. 19) 
 1. WB.: p. 21 – ex. 5, 6 (after Wednesday lesson) 

Wednesday 13. 1. UNIT 2 TEST 

 

Skupina Tlášková 

 • UNIT 2D  
 • Question tags 
 • Learn the vocab 2D!!! 

Skupina Rychlíková 

    Vocab. 2D – know 

    EXB – 2C (Fame) – p. 24, 25 

    WB – 18, 19 

  Wednesday 13.1. – Test Unit 2 

 

Skupina Jeřicha: 

 • Oddíl 2D + Culture v učebnici i pracovním sešitě 
 • Opakování slovní zásoby z celé lekce  
 • Progress check – opakování mluvnice a příprava na test 
 • THURSDAY – 14.1. UNIT 2 TEST 

 

 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský jazyk 

 

 

ŠPANĚLŠTINA 

Učebnice – str. 20 , svižná četba a překlad článku , str.24 slovíčka 

                    Str.25 – slovní zásoba věcí ve třídě, str. 29 cv.4 – protiklady 

 Pracovní – str.166 cv.27 – napsat do sešitu    

 

FRANCOOUZŠTINA: Napište vyprávění o činnostech, které jste dělali o prázdninách – celkem 40 slov. Inspirací vám budou aktivity a slovní zásoba z 5. lekce. Vaše práce si přečteme v online hodině. Následně je budete odevzdávat v Zadání v Teams. 

Opakujte si slovní zásobu 5. lekce a připravte si téma na váš miniprojekt ze strany 45 v učebnici. 

 

Německý jazyk 

St – uč. 73/18 poslech + otázky, DÚ příprava na test L7 

Čt – kontrola přípravy na test PS str. 65, 66 (bez cv. 6) 

(St 13. nebo  čt 14. 1. – test L7 – domluvíme se na hodině) 

 

Přírodopis 

 

 

Učebnice str. 33 – 35-přečíst a zápis do sešitu 

Podívat se na prezentaci a udělat si výpis do sešitu 

 

https://slideplayer.cz/slide/11474495/ 

 

Bude test na téma: kytovci, chobotnatci, lichokopytníci 

 

Dějepis 

1. hodina doma – opakujte si baroko z minulé hodiny ve škole, do sešitu si napište nadpis Rokoko a vypracujte si zápis ze strany 49. Vyberte si jednu osobnost ze strany 54 a udělejte si o ní stručný referát na online hodinu – budu hodnotit známkou. 

2. hodina online – opakování baroka, rokoko, referáty na osobnosti z hodiny doma, klasicismus 

 

 

 

 

Zeměpis 

Průmysl ČR – zápis + vytisknout tabulku Průmysl ČR v excelu 

 

Fyzika 

Opakujeme odraz světla 

 

 

 

 

Chemie 

Opakování učiva Obecné chemie (uč. str. 45 – 50, 66 – 67). 

Příprava na závěrečný test. 

 

 

Další informace: 

ROV 

Do ÚT 12. 1. odevzdat v TEAMS vyplněný prac. list Civilizační choroby  

 1. naleznete ho v kolonce ZADÁNÍ (8.C)  
 1. všechny instrukce jsou v prac. listu 
 1. bude známkováno, kdo neodevzdá, má za 5 
 1. vypracování by vám mělo zabrat max. 45 minut, což je čas, který bychom strávili společně na hodině 😉  

 

Robotika a programování 

 • práce a veškeré instrukce jsou zadané v teamu Robotika – Soubory- Výukové materiály- úkol byl zadán již 8.12. a několikrát jsem na něj upozorňovala – odevzdejte do 15.1.2021- známka bude součástí známky na vysvědčení. Děkuji všem, kteří již úkol odevzdali. 

Hv 

Připomínám odevzdání projektu Opera do 8.1.2021. 

 

EKONOMIKA DOMÁCNOSTI – projekty již zadány přes Tems. Připomínám nejpozdější termín odevzdání 14.1. 

 

 

 

 

 

Ke stažení

03.01.2021