Samostudium 8.–12. 2.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   8.–12. 2. 

Třída:  8. C 

 

 

Český jazyk 

Opakování učiva větné skladby  – ve čtvrtek 11. 2. test 

Komplexní větné rozbory, interpunkce ve složitých souvětích 

 

 

 

 

Matematika 

OPAKOVÁNÍ GEOMETRIE – ÚHLY, SHODNOST, SOUMĚRNOST 

HM 86,87,89 

Zápisy ve výukových materiálech 

DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek (čtvrtek) 

Anglický jazyk 
  • 10. 2. (WED) Test should/shouldn’t x might/might not 
  • Vypsat a naučit Voc. 3C 
  • Wb.: p. 29 – ex. 4, 5, 7 (we’ll check it next week) 

 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský jazyk 

 

 

Španělština 

Učebnice – str.47 – Resumen gramatical – nastudovat 

                  – slovíčka na str. 48 – budu zkoušet.. 

 

Online hodiny – procvičování učiva – číslovky 70 až 100, moje narozeniny – dárky, data, měsíce v roce, budoucí čas, procvičení: choisir, finir – časování a číslovky, zkoušení 

 

Německý jazyk  

Slovíčka  L8 – zkoušení, zkoušení časování möchten, fahren 

Rozhovory – objednání pokoje, koupě jízdenky 

 

Přírodopis 

V úterý 9.2 test na sudokopytníky a primáty. 

 

Na Teams – soubory – výukové materiály – najdete materiál na téma: Savci biomů světa. Přílohy jsou: podnebné pásy a jejich dělení, Savci biomů světa. V učebnici je téma na str. 39 – 41. Přečíst a udělat zápis do sešitu. Na online hodině se k tématu ještě vrátíme. 

 

Nové téma: Úvod do biologie člověka, vývoj člověka, lidská plemena (uč. str. 45 – 53) 

Dějepis 

1. hodina doma: příprava na test z Ruska a Francie za Ludvíka XIV. – v pátek 12. února 

Podívejte se na výkladové video o první fázi francouzské revoluce – Videovýpisky z dějepisu : https://www.youtube.com/watch?v=pNt1sStfQJo do 8:16 minut a nalepte si do sešitu přiložený zápis. Vše si vysvětlíme v online hodině. 

 

Zeměpis 

Praha zeměpisná charakteristika 

Dokončit úkol Cestovní ruch 2 oblasti 

Zadání nového úkolu: Jak bych vylepšil dopravu v Černošicích do 28.2. 

 

Fyzika 

Výpočty Q, viz výukové materiály 

 

Chemie 

V pondělí 8. 2. odevzdat pracovní list Vyčíslování chemických rovnic 3. 

 

Látkové množství, molární hmotnost. 

 

 

Další informace:  Rodinná výchova – Švabíková 

  • Do konce příštího týdne mi pošlete (Teams) aktualitu – pokud možno pozitivní. 

 

 

 

 

08.02.2021