Samostudium – přehled učiva – 15.6.- 19.6.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN   15. – 19. 6. 2020 

Třída:  6.D 

 

 

Český jazyk 

  • příloha 

1) mít ve školním sešitě výpisky z prezentace Rozvíjející větné členy 

2) PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ:  

PS: str. 32 – cv. 8, str. 33 – cv. 9, 10 

3) PŘÍVLASTEK: 

PS: str. 31 – cv. 1 

uč. str. 126 – cv. 3 a) (opsat do sešitu, vyhledat přívlastky, nadepsat nad ně PKs / PKn) 

 

Matematika 

  • příloha 

Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku 

Kružnice opsaná trojúhelníku – on-line hodina – 16.6.2020 –  

Zápis – příloha 

HM – domácí úkol- str.107-108– odevzdat do 22.6.2020 

Kružnice vepsaná trojúhelníku – on-line hodina- 18.6.2020 

HM- domácí úkol – str.109-110 – odevzdat do 23.6.2020 

 

Anglický jazyk 

Revision (grammar, vocab) 

Talking about holidaystravelling 

 

Přírodopis 

  •  příloha 
V tomto týdnu si v učebnici pročtěte strany 108-109 o ochraně přírody (pokud jste už učebnice odevzdali, máte vyfoceno v příloze). Zkuste se zamyslet nad tím, jak vy přírodu chráníte. Na procházce se dívejte kolem sebe, jestli nepotkáte nějaké zákonem chráněné místo a zapamatujte si případně, kde to bylo. 
Dále máte v příloze pracovní list, kde budete řešit tajenku. Nemusíte tisknout, stačí přepsat do sešitu.  
Dějepis 

  • příloha 

Císařové – prezentace 

 

Zeměpis 

Opakování učiva 6.ročníku 

 

Fyzika 

Klasifikace, probráno máme 

 

Výchovy 

OV: 

Zopakujte si probrané učivo, doplňte všechny zápisy a sešit z Ov odevzdejte ke kontrole 19.6. nebo i jindy třídnímu učiteli. 

RV : 

Učeb.str. 127 – 141 : přečti si vše, co si myslíš, že je důležité 

CHVÁLÍM téměř všechny žáky, že měli poměrně dost zápisů v sešitě ! 

 

 

14.06.2020