Samostudium – přehled učiva – 18.5.- 22.5.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18. – 22. 5. 2020 

Třída:  6.D 

 

 

Český jazyk 

  • příloha 

Podmět a přísudek 

1) uč. str. 114 – tužkou do učebnice (mít hotové do ST hodiny) 

2) PSstr. 29 – cv. 1, 2, 4 

3) PS: str. 30 – cv. 8 

*přikládám prezentaci na Podmět a Přísudek, z části Podmět máte mít výpisky v sešitě, Přísudek nás čeká tento týden 😉 

 

Matematika 

  • příloha 

Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek 

Procvičení a prohloubení učiva – on– line výuka – 19.5. 2020  

Cvičení – příloha 

HM – domácí úkol – str.65- 66  – odevzdat do 22.5.2020 

Slovní úlohy – n, D – on-line výuka – 21.5. 2020 

Cvičení – příloha 

Domácí úkol  – PS- str.118/2; 119/5, slovní úlohy z přílohy – zadám v on-line výuce i na Teams – odevzdat do 26.5.2020 

 

Anglický jazyk  Tasks for this week: 

  • On-line lesson : Going to- future tense – new grammar 
  • Vocabulary  Unit 6 A 
  • SB  – Revision pg66 /1 – complete the chart + send it to my mail, WhatAppTeams till 24.5. !!! 

 

Přírodopis 

  • příloha 
V tomto týdnu jsme dokončili kapitolu HMYZ. V příští online hodině si napíšeme testík, takže si projděte a zopakujte v učebnici strany 76-101.
V příloze zasílám obrázek pro popis stavby těla brouka (jen ústně) a pracovní list “třídění zástupců hmyzu” – udělejte písemně do sešitu, budeme kontrolovat. 
Dějepis 

  • příloha 

 

Prezentace 

 

 

Zeměpis 

  • příloha 

Austrálie – přírodní podmínky – zápis – příloha – v příloze je učivo na tento i další týden 

 

Fyzika 

  • příloha 

Procvičujeme  Fvz, příloha 

 

 

Výchovy 

  • OV- příloha 

RV : Zdravé bydlení : učebnice str.72- stačí přečíst krátký odstavec ,který je hned pod úkolem, str.73 celá, 74-vše kromě úkolu, 75- stačí od kap.6.5- zde si opsat do sešitu 1.odstavec pod nadpisem Světlo a osvětlení , 

Str.76 vše k textu s otazníkem 

OV: 

Téma: Škola-základ života; uč.str.94-95 – zápis do sešitu s doplňováním v příloze 

DÚ povinný: Připrav zajímavé informace o naší škole a zpracuj propagační leták pro rodiče prvňáčků – do pátku 29.5.20 ( pošli mailem jako přílohu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2020