Samostudium – přehled učiva- 4.5.- 7.5. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD                                                    4. – 7. 5. 2020 

Třída:  6.D 

 

 

Český jazyk 

1) na PONDĚLNÍ hodinu mít hotová cv. z PS – budeme kontrolovat 

2) LITERATURA 

– po hodině v PONDĚLÍ:  

výpisky z ppt Humoristická literatura 

– po hodině ve STŘEDU: 

vypracovat kvíz na TEAMS  

3) ČTENÁŘSKÝ DENÍK 

– vybrat si knihu z oblasti Humoristické literaturykterou máte doma nebo si můžete přečíst na internetua začít číst  

– datum odevzdání: 1. 6. 2020 

 

Matematika 

Prvočísla a čísla složená – 5.5. 

Zápis – uč.č.2 – str.62/modrý rámeček, str.63/ D, E, str.64/modrý rámeček 

Cvičení – uč.č.2 – str.62/1, 2; str.64/6, 7; str.65/12, 14 

             – HM – str.59-60 – domácí úkol – vypracované poslat do 7.5. 

Prvočísla a čísla složená – procvičení – 7.5. 

Cvičení – PS – str.113/ 1; str.114/2,4, 5, 6A, 8, 9 

                     – str.114/3, 7, 6B, 10 – domácí úkol – vypracovaný poslat do 12.5. 

 

Anglický jazyk  Tasks for this week: 

  • THE USA –SB pg. 64 – practice reading 
  • https://youtu.be/CJLGw0lkcdE 
  • Watch the video and write  a list of 10 U.S. SYMBOLS !!! 
  • Send it to my mail, WhatsApp, Teams 
Přírodopis 

Přečtete si v učebnici strany 99-101 (blanokřídlí). Připravte si odpovědi na otázky ze stran 91, 95 a 98 – napište si odpovědi klidně do sešitu a zkuste si prosím všichni zprovoznit mikrofony na online hodinu, budu vyvolávat. 

 

Dějepis 

  • příloha 

Prezentace – Řím dobytí “Itálie” 

 

 

Zeměpis 

  • příloha 

Život ve vodách oceánu – zápis v prezentaci 

 

 

 

Fyzika 

  • příloha

Hustota 

 

 

 

Výchovy 

  • OV- příloha 

 

OV 

Připomenutí dalšího státního svátku – 8. 5. (1945) –Den vítezství, konec 2. svět.války. 

Téma: Dvě strany mince – přečti si text a prohlédni obrázky na str. 90-91. Přepiš a doplň zápis v příloze do sešitu. 

RV 

Přečti  si kapitolu o stresu – str.21-23. Do sešitu si opiš alespoň 5 rad, jak se stresu vyvarovat (str.23). 

 

02.05.2020