Samostudium- přehled učiva- 8.6.-12.6.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN  8. – 12. 6. 2020 

Třída:  6.D 

 

 

Český jazyk  Rozvíjející větné členy 

 1. TEST na Teams => Shoda přísudku s podmětem – hotové do STŘEDEČNÍ hodiny 
 1. uč. str. 118–120 –> přečíst ŽLUTÉ TABULKY  
 1. uč. str. 118 – cv. 119 (písemně do sešitu) 
 1. uč. str. 119 – cv(tužkou do učebnice – předměty zakroužkovat, napsat nad ně, v jakém jsou pádu) 
 1. uč. str. 119 – cv. 3 (tužkou do učebnice nadepsat nad slovo Po = podmět nebo Pt = předmět) 

 

 

Matematika 

 • příloha 

Trojúhelník- výšky, těžiště, těžnice 

Výšky v trojúhelníku– on-line hodina – 8.6.2020 – pozor změna 

Zápis – příloha 

Cvičení – uč.č. 3 – str. 43/1,3,4 

HM – domácí úkol- str.102-104– odevzdat do 7.6.2020 

Těžnice v trojúhelníku – on-line hodina- 9.6.2020 

Zápis– příloha 

Cvičení– uč.č.3- str.46/1, 2, 4, 5 

HM- domácí úkol – str.105-106 – odevzdat do 16.6.2020 

 

Anglický jazyk  Tasks for this week: 

 • Unit 6 –  grammar and vocab revision  
 • SB pg. 78 – Revision – on-line check 
 • Revise all irregular verbs– WB. pg. 79 
Přírodopis 

 • příloha 
V přílohách posílám zápis z minulé online hodiny, přepište si to prosím do sešitů. 
Dále si připravte odpovědi na otázky ze strany 105.
V tomto týdnu se budeme bavit o tom, jak do přírody člověk zasahuje a jaké jsou důsledky. Přečtěte si v učebnici strany 106 a 107. 

 

Dějepis 

 • příloha 

 

Prezentace + kdo ještě neodevzdal úkol – test, poslední termín tento pátek tj. 12.6. 

 

Zeměpis 

Austrálie – hospodářství – zápis- prezentace z minulého týdne. 

Nový Zéland- pozor změna- on-line výuka 11.6. 2020 

 

Fyzika 

Opakujeme  fyzikální veličiny 

 

Výchovy 

 • OV-příloha 

RV :  

Alkohol a další drogy : učeb.str.121- 126 

Do sešitu si opiš : 1. str.122 – účinky alkoholu : vyber si 3-4 z krátkodobého i dlouhodobého pití, které považuješ za důležité, 2. str.123- opiš si odstavec začínající Nabízení nelegálních drog……….(lze mírně zkrátit). 

POZOR : v pátek 12.6. možnost odevzdání sešitů z důvodu zlepšení známky , více v emailu v pondělí 

OV: 

Téma: Zásady první pomoci; učebnice str.110-113 

Přečíst, doplnit zápis; sešity ke kontrole odevzdejte paní učitelce třídní při prvním setkání (12.6.) 

 

HV: 

– pouze pro ty, kteří nevypracovali projekt Moje hudba a mají v Bakalářích eNko! Vyžádejte si na ksmidova@zscernos.cz zadání. Termín odevzdání nejpozději 12.6.! 

 

08.06.2020