Schola Pragensis, Vyšehrad

Ve čtvrtek 24. listopadu 2017 se žáci devátých tříd rozjeli se svými třídními do Kongresového centra Praha na veletrh středních škol Schola Pragensis. Tato akce je tradičně součástí školního programu volby povolání a vždy žáky inspiruje k výběru vhodné střední školy či učiliště. Žáci zde mají možnost hovořit přímo s profesory, studenty a učni, kteří prezentují své školy. Mnozí žáci na základě zhlédnuté nabídky středních škol navštíví veletrh znovu v sobotu, ale to už v doprovodu svých rodičů, které nasměrují k tomu, co je na společné školní akci zaujalo. A tak se stalo i letos.

Po prohlídce veletrhu středních škol se žáci devátých tříd vydali na Vyšehrad, kde je pí uč. Fritschová seznámila s historií tohoto místa a kde si prohlédli baziliku sv. Petra a Pavla. Na hřbitově si pak dle míst posledního spočinutí žáci připomněli nejslavnější Čechy a poznali Slavín.

Počasí přálo i příjemné procházce po schodech dolů k řece a přes železniční most.

Obě akce se velmi vydařily.

 

M. Fritschová, P. Steinocher

 

03.12.2017