Seznamte se: KRUTIHLAV OBECNÝ

Krutihlav obecný je pták s délkou těla okolo 17 cm. Řadíme ho mezi datlovité.

Je to nenápadný pták zbarvený shora hnědě skvrnitě a zespodu světleji. Přes oko má tmavší hnědý proužek. Obě pohlaví i mláďata jsou zbarveni stejně. Jeho zbarvení se podobá kůře stromů.

 Při jeho typickém přikrčeném posezu na větvi je proto obtížné jej spatřit.

Výrazný hlasový projev krutihlava lze ovšem přeslechnout jen stěží.

Typické je také jeho obranné chování, které například používá je-li vyrušen při hnízdění. Kroutí hlavou na velmi ohebném krku naježí peří na hlavě a někdy i syčí.

Má dlouhý, ale měkký ocas o nějž se proto neopírá, tak jako jiní šplhavci. Dva prsty směřují vpřed a dva vzad, ovšem ke šplhání po kolmých stromech je nepoužívá. Krátký špičatý zobák mu také neslouží k tesání dutin.

K hnízdění využívá dutin již existujících.

 Jeho nejčastější potravou jsou mravenci a jejich larvy. Ty sbírá dlouhým a lepkavým jazykem. Méně často požírá i jiný hmyz.

Obývá otevřenou krajinu, sady a řidší světlé listnaté a smíšené lesy.

Hnízdí jedenkrát až dvakrát ročně. Samice snáší 7 – 11 vajec na nichž sedí střídavě oba rodiče přibližně dva týdny. Mláďata rodiče krmí asi 20 dní v dutině a potom ještě týden až dva dokrmují mimo hnízdo již vzletné mladé ptáky.

Obývá většinu Evropy, mírný pás Asie a severozápadní Afriku. Evropští ptáci pak zimují ve střední Africe a ti asijští v Indii a jihovýchodní Asii.

18.06.2022