Seznamte se: POŠTOLKA OBECNÁ

Poštolka obecná je drobný dravý pták o velikosti hrdličky. Spolu s káňaty patří mezi naše nejhojnější dravce.

Žije na celém území republiky, hojněji v nižších polohách. České populace jsou převážně tažné. Na území ČR se stahují na zimu ptáci ze severnějších oblastí. Ve městech bývá vyšší hnízdní hustota než ve volné krajině, protože je zde více vhodných hnízdních příležitostí. Početnost v Praze je min. dvojnásobná než v jiných evropských velkoměstech a nejhustěji je osídleno centrum Prahy.

Samec je přibližně o čtvrtinu menší než samice. Jako všichni sokolovití má poštolka výrazně zašpičatělé konce křídel a dlouhý ocas. Dospělý samec má rezavohnědě až červenohnědě zbarvený hřbet s řídkými tmavými skvrnami, modravě šedou hlavu s tmavým vousem na líci a modrošedý ocas s širokou černou koncovou páskou. Spodní strana těla je nažloutlá s tmavými kapkovitými skvrnami, ruční letky jsou tmavé. Samice a mladí ptáci jsou shora rezavohnědí s hustým tmavým skvrněním a čárkováním. Na ocase je několik tmavších pásů (příčné vlnkování), poslední nejširší. Charakteristický pro poštolku je třepotavý let na jednom místě. Vyhlíží tak kořist a útočí střemhlavým letem.

Poštolka obecná se ozývá poměrně pronikavým rychlým voláním. V době hnízdění (s výjimkou období krmení mláďat) je u hnízda ticho.

Způsob lovu je mezi dravými ptáky poměrně neobvyklý a nezaměnitelný. Poštolka se třepotavým letem zastaví nad kořistí, stáhne křídla k tělu a střemhlav se řítí k zemi. Těsně nad zemí křídla roztáhne a dopadne na kořist, kterou uchopí do pařátů.

Ve volné krajině tvoří převládající složku potravy poštolky obecné malí hlodavci, zvláště hraboši; loví také větší hmyz, výrazně méně ještěrky, plazy  či ptáky zdržující se na zemi. Příležitostným zpestřením potravy jsou netopýři a a rorýsi. Také ve městech loví ptáky, v Praze od vrabců až po městské holuby,

Z pohledu člověka je poštolka obecná významným hubitelem hrabošů, a tedy pták hospodářsky prospěšný. Často ovšem bývá poraněna nebo usmrcena jedoucím autem, proudem elektrického vedení nebo nárazem do skleněné plochy. Jako specialista na hraboše je poštolka obecná ohrožována případnou aplikací jedů v krajině.

Česká společnost ornitologická vyhlásila poštolku obecnou Ptákem roku 2002.

 

24.04.2022