Skokani roku

Ocenění SKOKAN ROKU získá jeden žák z každé třídy, jehož výkon (vyjádřený průměrnou klasifikací) se v daném školním roce nejvíce zlepší oproti výkonu z roku předchozího. Žáky prvního stupně nominuje na toto ocenění třídní učitelka. Cenu SKOKANA ROKU předává starosta města na konci školního roku v rámci akce Černošický karneval.