Školní jídelna – informace o stravném

Pro strávníky, kteří již nebudou navštěvovat školní jídelnu

Pokud zákonný zástupce požaduje vrátit finance na účtu strávníka je potřeba zaslat tuto informaci na e-mail provoz.zs.cernosice@gthcatering.cz

Do e-mailu je potřeba uvést jméno strávníka, bankovní účet, částku a variabilní symbol, který se zadává při platbě stravného.

Jedná se hlavně o strávníky, kteří ukončují povinnou školní docházku nebo přecházejí na jinou školu, ale také pro strávníky, kteří už nebudou chodit do školní jídelny.

 

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Přihláška ke stravování je vložena webu ZŠ. Je potřeba ji vyplnit a podepsanou odeslat na e-mail: provoz.zs.cernosice@gthcatering.cz.

Obratem vám paní Bartošová zašle přihlašovací a platební údaje. Stravné se hradí vždy k 25. dni předchozího měsíce (k 25.8.2020). Stravné činí 25,- Kč.

První stupeň má automaticky objednané menu č.1. Změnu lze provést do 14 hodin předchozího pracovního dne. Zrušit oběd lze do 8 hodin daného dne. Vše přes aplikaci e-jídelníček (http://77.240.106.129:58080/ejidelnicek/)

 

11.05.2020