Školní výlet – Koněpruské jeskyně a putování po zkamenělinách

Školní výlet se vydařil podle našich představ, počasí nám přálo a nálada byla výborná. Děti si vyslechly co se skrývá v názvu Koněpruské jeskyně, legendy, které se o jeskyních tradovaly, na vlastní oči si prohlédly místa, kde byla penězokazecká dílna. Dokázaly pojmenovat názvy zvířat dle kostí, které byly nalezeny v systému Koněpruských jeskyní. Pan průvodce i paní průvodkyně děti velice pochválili za jejich úžasné znalosti. Po svačině a zakoupení drobných suvenýrů jsme pokračovali do starého lomu hledat zkameněliny. Děti byly opět skvělé a téměř každý našel „svoji“ zkamenělinu. Někteří veleúspěšní hledači se rozdělili i s ostatními kamarády. A další odměnou nám byly ovečky a kozy, které byly za ohradou těsně u nás, fandily našemu objevování 🙂 a ještě nás vyzkoušely z prvouky. Děkuji všem dětem z 1. B za krásný výlet, protože byly hodné, bystré a ukázněné.

13.06.2022