Sněhová královna u Veverek

Děti v oddělení Veverek letos navštívila Sněhová královna, která si s nimi přišla hrát. V měsíci lednu a únoru nosila Sněhová Královna dětem ve své tajné skrýši dopis, ve kterém si s nimi povídala o zimě, o pomocníčcích Mrazících, o přírodě v zimě. Každý den dětem do dopisu napsala nový úkol.

Děti se měly opravdu na co těšit, protože hry byly zábavné a různorodé. Procvičily si při nich rychlost, obratnost, hod na cíl, zručnost, znalosti z prvouky, z matematiky, z českého jazyka, vyzkoušely si zrak, čich a sluch. Poznaly, jak jsou tyto smysly pro život důležité.

Děti při společných hrách prožívaly radost ze splněných úkolů, napětí a soudržnost, kdy si navzájem držely palce. Na závěr se s dětmi Sněhová královna rozloučila dopisem a přinesla jim sněhuláčky se sladkou odměnou. Už teď se těšíme, že nás Sněhová královna navštíví zase příští rok.

 

Jana Marková

vedoucí vychovatelka

26.02.2018