Sportovci – výtvarné tvoření

Tentokrát se děti v třídní tvořivé výzvě věnovaly ztvárnění sportů.

Technika byla libovolná. Nejčastěji volily kresbu nebo koláž. Pár dětí vytvořilo velice pěkná 3D dílka, někdo zůstal u skicy.

Úkol – VV – Michaela Paclíkováy nebo karikatury.

Děkuji všem, kteří tvořili.

 

28.02.2021