Sportovní den na Den dětí

Na Den dětí jsme se vydali na výlet podél Berounky. Po cestě si děti poslehly pohádkový příběh a plnily ve skupinách matematické úkoly. V Dobřichovicích si pochutnaly na připraveném pikniku a už je čekala cesta zpět, celkem ušly necelých 9 km.

Počasí nám přálo, a tak jsme si všichni výlet náramně užili.

01.06.2022