STÁVKA v pondělí 27. listopadu 2023

Vážení rodiče,

v pondělí 27. 11. 2023 zaměstnanci naší školy vstoupí do jednodenní stávky, kterou organizují školské odbory. Tento den bude škola uzavřena. Rádi bychom Vám vysvětlili důvody, které nás vedly k tomuto rozhodnutí.

Plánované škrty v rozpočtu na školství v roce 2024 vnímáme jako cestu zpět, která jednoznačně povede ke snižování úrovně vzdělávání v Česku, zastavení pozitivních trendů ve školství a výraznému odklonu od Strategie 2030+, která představuje vizi moderního vzdělávání všech žáků a studentů, a tudíž naši společnou budoucnost.

Připadá nám důležité zdůraznit, že nebojujeme za naše platy, jak by se při sledování médií mohlo zdát, ale za pokračování modernizace školství, za možnost nabídnout Vašim dětem kvalitní a efektivní vzdělávání.

Protože nám záleží na podmínkách výuky našich žáků, nemůžeme souhlasit s těmito navrhovanými opatřeními:

· Výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, což znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách a omezování volitelných předmětů.

· Snížení počtu asistentů pedagogů, v současné době máme nárok na 25 asistentů pedagoga, po schválení parametrizace jich budeme moci zaměstnat o 5- 6 méně (dle úvazku). Nedostatek finančních prostředků tak přímo ohrozí společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zvýší nároky na učitele, kteří se nebudou moci dostatečně věnovat všem dětem podle jejich potřeb a výrazně sníží kapacitu učitelů věnovat se dětem nadaným.

· Snižování platů nepedagogických pracovníků, tedy školních psychologů, vychovatelů, asistentů pedagogů a provozních pracovníků, bez nichž lze velmi těžko udržet provoz škol v současné podobě.

· Zrušení podpory inovativních forem výuky, například otevřených hodin, tandemové výuky, nebo programu CLIL.

· Snižování rozpočtu na pořizování učebnic a pomůcek

· Snižování rozpočtu na vzdělávání učitelů

 

Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Nelze šetřit na nepravém místě. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí do naší budoucnosti.

Nebojujeme za sebe, ale za zachování kvality výuky pro Vaše děti.

Prosíme, přijďte nás v tomto boji podpořit v pondělí 27. 11. 2023 v 10:00 do amfiteátru školy. Pokud nemůžete přijít osobně, a přesto byste chtěli školy a učitele v jejich nesouhlasu s navrhovanými změnami podpořit, dovolujeme si Vám sdílet tuto petici.

Odpolední kroužky pro žáky budou v budově školy umožněny. Lektoři si budou žáky vyzvedávat před budovou školy a po skončení kroužku je předají zákonným zástupcům. Školní družina nebude v provozu.

Děkujeme.

Pedagogové, vychovatelé, asistenti a provozní pracovníci Základní školy Černošice

21.11.2023