STROMY, STROMY A ZASE STROMY…

Víme, které stromy rostou na školní zahradě… víme, co je to frotáž a umíme ji vytvořit…. víme, jaký jehličnatý strom na zimu opadá… a ještě spoustu dalších zajímavostí jsme se dozvěděli při prvouce. Při výtvarné výchově jsme listy obtiskávali a kmen břízy se nám podařilo vytvořit během pracovních činností. Kdyby někdo z rodičů měl možnost sehnat/dopravit březovou větev, abychom si „sestavili celý strom“, bylo by to dokonalé 🙂  .

 

13.10.2018