Suplování AJ

Týden 14.11.-18.11 – zápis do TK – Lidé – vzhled a zevnějšek, Popis lidí, části těla, Čtení a poslech – odpovědi na otázky

Pondělí 14.11

Učebnice str. 18:

 • Cvičení 1 – spojte obrázky 1-9 s částmi těla, která jsou uvedena v modrém rámečku. Písemně do školního sešitu.
 • Cvičení 2 – poslech. CD je v metodické příručce. Pokud se poslech nepovede, nevadí.
 • Cvičení 3 – Slova ze cvičení jedna přepište do následující tabulky. Písemně.
 • Cvičení 4 – poslech. Které zvíře Ben a Emily popisují?
 • Cvičení 5 – práce ve dvojicích. Studenti popisují svému kamarádovi své oblíbené zvíře.

Pracovní sešit: str. 15/cv. 1

DÚ: Pracovní sešit str. 15/cv. 2, cv. 3 dobrovolně, zapsat do slovníčku prvních 20 slovíček – pracovní sešit str. 137 (Africa – curly)

 

Středa 16.11

Učebnice str. 19:

 • Cvičení 6 – přečíst si text a spojit obrázky 1-5 s popisy A-E. Ústně.
 • Cvičení 7 – žáci si přečtou text znovu a odpoví na otázky. Písemně do školního sešitu.
 • Cvičení 8 – spojte přídavná jména 1-3 z textu se synonymy. Písemně do sešitu. Správnou odpověď si zkontrolují ve dvojících.
 • Cvičení 9 – odpovězte na otázky. Písemně do školního sešitu.

DÚ: Zapsat slovíčka do slovníčku, pracovní sešit str. 137, 138 (dark-fish)

 

Týden 21.11.-25.11. – zápis do TK – Sloveso have got, jednotné a množné číslo, domácí zvířátka

Pondělí 21.11.

Učebnice str. 20

 • Gramatika 1 – have got – přepsat žlutou tabulku do školního sešitu.
 • Cvičení 1 – čím se liší tvar u třetí osoby he/she/it? – zapsat písemně do školního sešitu.
 • Cvičení 2 – doplňte do vět has got nebo have got. O kterém zvířeti se mluví? Písemně. Žáci mohou pracovat ve dvojicích.
 • Cvičení 3 – přečtěte si a opravte věty, použijte číslo v závorkách. Písemně. Žáci mohou pracovat ve dvojících.

DÚ: Pracovní sešit str. 138 – zapsat slovíčka do slovníčku (flow up – litter)

 

Středa 23.11.

Učebnice str. 20

 • Cvičení 4 – Podívejte se na následující informace. Napište kladné a záporné věty s použitím slovesa have got. Písemně do školního sešitu. Žáci mohou pracovat ve dvojicích.

Učebnice str. 21

 • Přepsat do školního sešitu žlutou tabulku – jednotné a množné číslo
 • Cvičení 5 – jak se v angličtině běžně tvoří množné číslo? Ústně.
 • Cvičení 6 – překontrolujte si význam podst. Jmen v tabulce. Utvořte množné číslo. Písemně do školního sešitu. Žáci mohou pracovat ve dvojících.
 • Cvičení 7 – dejte slova v závorkách do množného čísla. Ústně.
 • Cvičení 8 – použijte Alexův text a napište 5 vět o svém oblíbeném zvířeti.

DÚ: Pracovní sešit str. 138 – zapsat slovíčka do slovníčku (lizard – paw). Pracovní sešit str. 16/cv. 1.

 

Čtvrtek 24.11

Pracovní sešit str. 16/cv. 2, 3, 4 a pracovní sešit str. 111/cv. A1, A2, A3, A4. Pokud žáci stihnou vypracovat rychle, píší si další slovíčka na str. 138, 139.

 

Týden 28.11.-2.12.

Pondělí 28.11

Pracovní sešit str. 17/cv. 6, 7, 8, 9, 10 a pracovní sešit str. 111/cv. B5, B6. . Pokud žáci stihnou vypracovat rychle, píší si další slovíčka na str. 138, 139.

 

 

 

10.11.2016