Suplování AJ

Týden 14.11.-18.11

 

Pondělí 14.11 – zápis do TK – Sláva a štěstí – rozšíření slovní zásoby, čtení – odpovědi na otázky

 

Učebnice str. 20

 • Cvičení 1 – spojte uvedené výrazy s obrázky. Písemně do sešitu.
 • Cvičení 2 – žáci si přečtou text a písemně odpoví na otázky:
 1. O kterou práci se jedná?
 2. Proč zmíněná práce pravděpodobně přestane v budoucnu existovat?

 

 • Cvičení 3 – odpovězte na otázky – písemně do sešitu

 

Pracovní sešit str. 14/cvičení 1 a 2.

DÚ: Pokud žáci nestihnou vypracovat zadanou práci ve škole, dodělají doma. Zapsat do slovníčku slovíčka 2.A – pracovní sešit str. 75

 

 

Středa 16.11 – zápis do TK – Předpřítomný čas

 

Učebnice str. 20 – žáci si přečtou text

Učebnice str. 21 – Gramatika – Předpřítomný čas, rozdíl mezi been/gone

 • Cvičení 4 a, b, c – žáci si přepíšou tabulku do sešitu. Do vět doplní chybějící slova z textu na str. 20.
 • Cvičení 5 a, b – procvičování předpřítomného času – písemně do sešitu
 • Cvičení 6 – napište 3 věci, které jste dělali nedávno a tři věci, které jste nedávno nedělali. Písemně do sešitu
 • Cvičení 7 a, b – doplňte do vět slova s textu na str. 20 – písemně do sešitu.

 

Pracovní sešit – str. 14/cvičení 3

DÚ: Pokud žáci nestihnou vypracovat zadanou práci ve škole, dodělají doma. Zapsat do slovníčku slovíčka 2.B – pracovní sešit str. 75

 

 

Pátek 18.11 – zápis do TK – Předpřítomný čas versus minulý čas

 

Učebnice str. 21

 • Žáci si zopakuji cvičení 7 a, b.
 • Cvičení 8 a – podívejte se na obrázek. Které kaskadérské kousky Jack dělal? Vytvořte věty, které kaskadérské kousky Jack dělal. Kdy je dělal? Cvičení na procvičování předpřítomného času a času minulého. Písemně do sešitu.
 • Cvičení 8 b – žáci pracují ve dvojicích a testují si paměť

 

Pracovní sešit – str. 14/cvičení 4, str. 15/cvičení 5 a, b, 6, 7

DÚ – Pokud žáci nestihnou vypracovat zadanou práci ve škole, dodělají doma.

 

Týden 21.11-25.11

 

Pondělí 21.11 – zápis do TK – Čtení – odpovědi na otázky. Procvičování předpřítomného času.

 

Učebnice str. 22

 • Cvičení 1 – přečtěte si článek a odpovězte na otázky. Písemně do sešitu.

 

Učebnice 23

 • Cvičení 2 – žáci odpoví písemně na otázky.
 • Cvičení 3 – přepsat tabulku do sešitu.
 • Cvičení 4 – Co udělal/neudělal Smart Alec? Vytvořte věty. Písemně do sešitu.

 

Pracovní sešit – str. 16/cvičení 1

DÚ: Pokud žáci nestihnou vypracovat zadanou práci ve škole, dodělají doma.

 

 

Středa 23.11 – zápis do TK – Předpřítomný čas – for/since, práce ve dvojicích

 

Učebnice str. 23

 • Cvičení 5 a – doplňte věty z příběhu na str. 22. Písemně.
 • Cvičení 5 b – doplňte pravidla. Písemně do sešitu.
 • Cvičení 6 – dejte slovesa v závorkách do předpřítomného nebo minulého času. Písemně do sešitu.

 

Pracovní sešit str. 16/cvičení 2, 3

DÚ: Pokud žáci nestihnou vypracovat zadanou práci ve škole, dodělají doma.

 

 

Pátek 25.11 – zápis do TK – Procvičování předpřítomného času, rozhovory ve dvojicích

 

Pracovní sešit str. 17/cvičení 4, 5, 6.

Zapsat slovíčka z pracovního sešitu – str. 75

DÚ: Pokud žáci nestihnou vypracovat zadanou práci ve škole, dodělají doma.

 

 

 

10.11.2016