Techmania Plzeň

14.2.2018 se třída 5.A vydala společně s třídou 6.A na exkurzi do Techmanie v Plzni. V Techmanii si žáci samostatně prošli celou expozici, kde experimentovali a poznávali, jak funguje svět kolem nás. Interaktivní exponáty žákům vysvětlily něco z přírodní jevů a zákonitostí anebo z oborů lidských činností. Žáci zjistili, že třeba i fyzika může být  dobrodružství a že film je zase věda.

Po obědě jsme se společně přesunuli do Planetária, které je v hale hned naproti Techmanii, kde je mnoho interaktivních exponátů, které srozumitelně představují řadu fyzikálních a astrofyzikálních jevů a fenoménů. Jsou tam prezentována témata, jako je hmotnost/tíha na planetách, sluneční soustava, Keplerovy zákony, tornáda, vulkanická činnost, fáze Měsíce, složení Země či složení Slunce.

Exkurzi jsme si společně užili a těšíme se na další!

15.02.2018