Třída 1.D

Třídní učitel:

Zúbková Lenka, Mgr.

 tel: 251001796
 lzubkova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Divadlo V Dlouhé online

Dlouhý, Široký a Bystrozraký tvoří jakousi možnou paralelu mezi pohádkovými bytostmi a porůznu postiženými lidmi. Ukazujeme dětem, že bychom se neměli posmívat někomu „jinému, odlišnému“ a že každý člověk má svou cenu.