Třída 2.B

Třídní učitel:

Mgr. Kuželová Iva

 tel: 251001797
 ikuzelova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy