Třída 3.F

Pozor! Toto je archivní stránka 3.F ze školního roku 2017 - 2018.

Aktuálně ze třídy

Knihovnická lekce – Velikonoce

V pondělí 19.3. jsme navštívili školní knihovnu. Paní knihovnice si pro nás připravila vyprávění o Velikonocích. Zopakovali jsme si vše, co jsme o Velikonocích věděli, ale také jsme se dověděli i další zajímavosti, které se k tomuto svátku váží. Paní knihovnice nám ukázala i spoustu obrázků. Velikonoce jsou pohyblivé svátky a mají u nás i ve světě dlouhou tradici. Jsou spojeny s lidovými zvyky, které dodržujeme a každý rok se na ně těšíme. K nejoblíbenějším u nás patří asi barvení vajíček a pletení pomlázky. V druhé části knihovnické lekce jsme měli tvořivou dílničku. Každý z nás si vyrobil své velikonoční přání. Na návštěvu knihovny…

Smysly živočichů

V pátek 2.3. na naší škole probíhal program s názvem: “ Smysly zvířat“. Každý živý organismus si během dlouhého vývoje zdokonalil různé smysly. S jejich pomocí živočichové získávají informace z prostředí, které obývají, a mohou ho tak dokonale využívat. Nezbytné jsou i pro získání potravy, odhalení nebezpečí a včasný únik, hledání partnerů, úspěšné rozmnožování a přežívání změn počasí. Smysly živočichů jsou, s jedinou výjimkou zraku, mnohem výkonnější a rozmanitější než ty lidské. V programu nechyběla ani ukázka živých zvířat. Mohli jsme si prohlédnout sovu pálenou, sklípkana, užovku červenou a žábu rohatku. Celý program byl velmi zajímavý a obohatil nás o nové…

Divadlo Minaret

V pondělí 26.2. jsme vyjeli do Prahy. Navštívili jsme divadlo Minaret. Představení se jmenovalo “ Svět hraček“.   Je to současná pohádka o hračkách vytoužených i odložených s trochou ztřeštěné zábavy i poučením. V pohádce zazněly písničky Jana Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Představení se nám moc líbilo a výlet do Prahy i přes mrazivé počasí  jsme si užili. Žáci 3.F a třídní učitelka  

Bajka – knihovnická lekce

V úterý 30.1. jsme v hodině čtení navštívili školní knihovnu. Paní knihovnice měla pro nás připravenou lekci s názvem “ Bajka „. Děti se dozvěděly, že za zakladatele literárního útvaru – bajka je považován Ezop. V bajkách mluví zvířata jako lidé a z každé bajky vyplyne ponaučení. Paní knihovnice dětem i jednu bajku přečetla. Na závěr lekce si děti ve skupinkách vypracovaly pracovní list. Z lekce si odnesly nové vědomosti a chuť ke čtení. Žáci a tř. učitelka 3.F    

Toulcův dvůr

Ve čtvrtek 25.1. jsme jeli do ekologického střediska – Toulcův dvůr. Měli jsme objednaný program “ Mléčná dráha „. Děti se seznámily s historií chovu krav. Dověděly se, jak se získává od krávy mléko, co potřebují krávy ke spokojenému životu. Na umělém vemeni se naučily dojit a vyzkoušely si výrobu sýru a másla. Navštívily stáj pro krávu Jitku a připravily jí krmení. Na závěr programu jsme si prošli expozici hospodářských zvířat na farmě. Celý program byl velice zajímavý, zábavný a poučný. Žáci a tř. učitelka 3.F  

Ochutnávka ovoce

Firma, která nám každý týden dodává pro děti ovoce, poslala tentokrát pro děti ochutnávku exotického a prémiového ovoce a zeleniny. V hodině prvouky jsme si o každém druhu ovoce a zeleniny přečetli letáčky s informacemi o historii, zajímavostech a možnostech použití jednotlivých druhů. Letos v ochutnávce byl zařazen i málo známý druh exotického ovoce – cherimoya. Na celé ochutnávce jsme si moc pochutnali.   Žáci a tř. učitelka 3.F  

Vánoční besídka

V pátek 22.12. proběhla v naší třídě vánoční besídka. Vyráběli jsme svícen z jablíčka, hráli divadlo, uvařili jsme si čaj a pochutnávali  si na cukroví.  Zazpívali jsme si koledy a rozdávali si dárky, které jsme si vzájemně pro sebe připravili. Celé dopoledne bylo velmi příjemné a moc jsme si vše užili. Na závěr jsme si popřáli krásné vánoční prázdniny a šťastné a veselé Vánoce. Žáci a tř. učitelka