Třída 5.B

Pozor! Toto je archivní stránka 5.B ze školního roku 2017 - 2018.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Mgr. Romana Zemanová

Aktuálně ze třídy

KRKAVCOVITÍ

V pátek 20.4. jsme se zúčastnili vzdělávacího ekologického programu KRKAVCOVITÍ. Krkavcovití jsou skupina ptáků, kteří jsou velice inteligentní a učenliví. Patří mezi pěvce. Do této skupiny patří vrána, krkavec, sojka a další. Program byl velice pestrý, poutavý a poučný. Dověděli jsme se mnoho nových informací, poslechli si ukázky hlasů jednotlivých ptáků, podívali se na zajímavá videa. Asi nejhezčí zážitek byla ukázka živých ptáků. Vrána Tom a krkavec Dyk nám předvedli svou šikovnost a inteligenci. Program se nám moc líbil.   Žáci a učitelka přírodovědy

Noc z druhé strany

Letos jsme se zúčastnili Noci s Andersenem v odlišné roli než v předchozích letech. Jedenáct žáků z naší třídy se stalo součásti týmu  a pomáhali při Noci s Andersenem. Byli jsme členy Bratrstva kočičí pracky sídlícími ve Stínadlech (budova C) a střežili jsme stezku odvahy, kde účastníci museli prokázat své dovednosti. Bylo to moc fajn a úplně jiné, než jak jsme to zažili dříve.

Smysly živočichů

V pátek 2.3. na naší škole probíhal program s názvem: “ Smysly zvířat“. Každý živý organismus si během dlouhého vývoje zdokonalil různé smysly. S jejich pomocí živočichové získávají informace z prostředí, které obývají, a mohou ho tak dokonale využívat. Nezbytné jsou i pro získání potravy, odhalení nebezpečí a včasný únik, hledání partnerů, úspěšné rozmnožování a přežívání změn počasí. Smysly živočichů jsou, s jedinou výjimkou zraku, mnohem výkonnější a rozmanitější než ty lidské. V programu nechyběla ani ukázka živých zvířat. Mohli jsme si prohlédnout sovu pálenou, sklípkana, užovku červenou a žábu rohatku. Celý program byl velmi zajímavý a obohatil nás o…