Třída 6.B

Pozor! Toto je archivní stránka 6.B ze školního roku 2017 - 2018.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Mgr. Žaneta Odložilíková

Aktuálně ze třídy

Balady – prezentace

Milí žáci, připomínám, že ve středu 9. května máte mít připravené prezentace vylosovaných balad ze sbírky Kytice a recitaci osmi vybraných veršů. Kritéria hodnocení: A) Kultivovaný mluvený projev – souvislý, přiměřeně hlasitý, pečlivá výslovnost – platí nejen pro recitaci, ale také pro prezentaci (rozbor) balady. B) Prezentace obsahuje následující položky: téma prostředí postavy zvukový a grafický rozbor ( převažující uspořádání veršů do slok, druh rýmu, vyhledání alespoň dvou různých figur – neobvyklých                                                    kombinací slov a…

Leonardium a procházka jarní Prahou

V úterý 17. dubna se žáci 6. B vydali do Prahy za účelem návštěvy interaktivní výstavy Leonardium, která je, jak již název napovídá, věnována významnému renesančnímu umělci a vědci Leonardu da Vinci. Než jsme však dorazili na místo konání výstavy, tedy do Malostranské besedy, využili jsme krásného jarního počasí k procházce historickým centrem Prahy. Nejprve jsme se prošli parkem Kampa, kde nás zaujaly sochy Davida Černého s názvem Babies, které jsou shodné s těmi, které jsme mohli vídat na žižkovském vysílači. Poté jsme se přesunuli k Werichově vile. Dále jsme se vydali po náplavce směrem ke Karlovu mostu. Když jsme…

Pracovní listy MATEMATIKA

Vážení žáčci, zde máte ke stažení tři pracovní listy na procvičení učiva o úhlech. Zdraví R. Z. M6 úhly velikost PRACOVNÍ LIST 2PL úhly

Výstava archiválií v naší škole

V pátek 10.11.2017 žáci šestých tříd uvítali pana PhDr. Pavla Buchtele, archiváře ze Státního oblastního archívu pro Prahu – západ se sídlem v Dobřichovicích. Pan archivář seznámil žáky s písemnými prameny z naší školy a z naší obce.Žáci obdivovali a zkoumali vystavované kroniky školy, křestní list z minulého století a středověkou listinu.Vyzkoušeli si četbu starých dokumentů a získali informace o hodnocení, známkování a předmětech dětí z roku 1914. Děti si prohlédly též ukázky třídních výkazů i písmo, kterým dřívější učitelé psali. Známky z mravů, počtů i náboženství překvapily nejednoho žáka Z našich šesťáků se stali badatelé a jejich úsilí můžeme vidět na fotografiích. Všem se beseda i výstava archiválií líbila a mnozí…

Blábol – podzimní číslo

Také v tomto školním roce se můžeme těšit z dalších čísel, většinou Vám již známého, Časopisu, jehož redaktorkami jsou Zuzana Camphuijsen, Lola Müller a Marie Pondělíčková. Nutno podotknout, že jeho, už tak výborná, úroveň s každým číslem roste. Zatím poslední číslo vyšlo v říjnu a spolu se všemi předešlými čísly, jej najdete v naší školní knihovně. Poslední číslo nabízíme k nahlédnutí také v elektronické podobě.