Třída 9.A

Pozor! Toto je archivní stránka 9.A ze školního roku 2018 - 2019.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Mgr. Michaela Šlesingerová

Aktuálně ze třídy

domácí zadání

MRTVÉ MOŘEHORNINY PŘEMĚNĚNÉCHEMICKÉ REAKCE2E R O Z E A Z VCUKRY, SACHARIDY, GLYCIDYČlověk a divoká zvířata150 let periodické tabulkyCHEMICKÉ REAKCE2

Tonda obal na cestách

Program určený pro základní školy. Žáci se během jedné vyučovací hodiny učili třídit odpady a dozvěděli se o jejich dalším využití. Tonda obal byl na naší škole určen pro 7. a  9. ročníky. Naším cílem bylo vysvětlení systému nakládání s komunálním odpadem v ČR, ověření schopnosti vše správně vytřídit a získat informace pro získání jistoty v problematice hospodaření s odpady a obaly. Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK. Osobně oceňuji zejména profesionální přístup lektora.V.Škarda.

Přednáška “ TO JE ZÁKON, KÁMO!“

Ve čtvrtek 9.5.2019 se žáci devátých ročníků seznámili s problematikou legislativy v oblasti drogové závislosti. Interaktivní přednášku s žáky rozdělenými na skupiny organizovaly a vedly paní por. Mgr. Markéta Johnová a paní por. Mgr. Eva Hašlová z POLICIE ČR. Žáci se na základě filmového dokumentu rozhodovali, zda se jedná o trestný čin, přestupek, co je legální a protiprávní atd. V diskusi kladli mnoho zajímavých dotazů. Přednáška navazovala na naši návštěvu Protidrogového vlaku na začátku školního roku. Hodnocení žáků: Přednáška byla interaktivní a sami jsme se mohli o něčem rozhodovat. Příběh byl podle skutečnosti. Dozvěděli jsme se něco nového o zákonech….

Veletrh škol Schola Pragensis

V letošním školním roce si žáci vybírají střední školu, a tak jsme společně ve čtvrtek 22.11. navštívili veletrh středních škol. Zajímavé letáčky s nabídkami různých středních škol jsou vystaveny v učebně B07.  

Sportovní festival Wannado

Již osmým rokem festival inspiruje českou populaci k pohybu a pomáhá s výběrem vhodného sportu pro děti. V pondělí 19.11. 2018 druhou vyučovací hodinu celá škola zhlédla program Wannado – švihadlovou show v podání Rebels O.K. ve společnosti zahraničních hostů.

Centrum stavitelského dědictví Plasy

V pátek 26.10. jsme navštívili Centrum stavitelského dědictví v Plasech. Postřehy žáků: Líbil se mi nápad, že jsme měli ve dvojicích pracovní list. Dozvěděli jsme se mnoho nových a zajímavých informací. Prohlídka byla velmi zajímavá a názorné ukázky byly originální a dozvěděli jsme se dost nových věcí. V muzeu se mi líbilo, že jsme chronologicky začínali historií, poté se přesunuli do přítomnosti a prošli stavbu od základu až po střechu.