Třída 9.B

Třídní učitel:

Mgr. et Bc. Tomáš Jánoška

 tel: 251001793
 tjanos@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy