Přípravná třída

Třídní učitel:

Paterová Radka Johana, Bc.Dis.

 tel: 251640367
 rpaterova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

36. týden v přípravné třídě

Tento týden si děti užily oslavu Dne dětí, kterou pro ně připravili páťáci z naší školy. Pro některé to byl „nejlepší den vůbec“. Podívejte se na fotografie:   V pátek jsme se s dětmi vydali na daleký výlet až do Mokropes. Tam i zpět jsme šli pěšky a děti to zvládly skvěle. Navštívili jsme školní pozemek, kde jsme strávili příjemný čas ve společnosti koz, ovcí, slepic a také žáků 5.E, kteří nám dělali průvodce. Děkujeme paní učitelce Brožové, že nám tento hezký zážitek umožnila.

35. týden v přípravné třídě

Tento týden se nás zvědavý Filip ptal na otázku: „Proč nevypadám jako Superman?“: V lese si děti našly klacíky a hledaly, co je na nich krásné nebo zajímavé. To samé pak hledaly na svých kamarádech ze třídy:   Povídali jsme si i o dětech, které mají nějaký druh hendikepu. Děti zkoušely chodit se slepeckou holí, namalovat kamaráda poslepu nebo postavit ve dvojicích most, aniž by se domlouvaly slovy: Hodina tělocviku s obručemi a velká radost, když se je děti naučily roztočit na paži: V družině jsme stavěli 3D modely z proužků papíru: Ve škole je to někdy pořádně únavné…