TŘÍDNÍ ČASOPIS

Tento týden si děti vytvořily své první číslo třídního časopisu. Rozdělily se do různých redakcí a zpracovaly domluvená sportovní témata. Každá redakce měla svého šéfredaktora, který byl odpovědný za veškeré příspěvky.

Děti pracovaly v týmech a výsledkem společného úsilí je úžasný časopis. Každý si dnes nese svůj výtisk domů. 🙂

Mgr. Hana Bílová

23.06.2023