TV – hodiny s trenéry Dipoli

Naše škola je zapojena do projektu “ Trenéři do škol“. V pravidelných intervalech se trenéři ve třídách střídají  a vedou na 1. stupni 1x hodinu tělocviku v týdnu. Cílem hodin je rozpohybovat všechny děti, nejen ty nadané a vytvořit jim positivní vztah ke sportu. Pro žáky i pedagogy je tato spolupráce velice zajímavá.

 

05.03.2023