Tvořilky a tvořilové se probouzejí

„Jé, máme pracovky a zítra bude výtvarka“.

I tvoření patří k tomu, v čem se děti zdokonalují, rozvíjejí, rostou a my se jim v jejích růstu a rozvoji i v tomto směru snažíme pomáhat a podněcovat je. Děti trénují svou trpělivost, pracují na zdokonalování hrubé i jemné motoriky, seznamují se s rozličnými materiály i technikami. Pracují dle slovních instrukcí i obrazového a později též psaného návodu. Učí se novým dovednostem a zdokonalují a vylepšují jim již známé postupy. Manuální tvorba je podnětná i pro rozvoj mentálních dovedností. Mnohdy jsou tvůrci sami překvapeni, co dokázali vytvořit.

Po prázdninách jsme se pustili do tvoření.

Jablíčka a hrušky nás lákají ze stěny skoro ke kousnutí a ryby se jmény se usídlily na oknech. Paní učitelka může rybky použít i jako „tahák“, než si zapamatuje jména nové partičky dětí.

Můžete se podívat.

08.09.2017