Tvořivá geometrie

Geometrie je oblast, kterou jsme během on-line zanedbávali. Teď jsme si to vynahradili a věnovali jsme se jí intenzivně.

Děti zjistily, že s geometrií si můžeme i hrát 🙂

06.06.2021