Týdenní plán 14.-16.11.

 

Milí atronauti,

 

tento týden budeme slavit důležitý svátek.

Zopakujeme si, proč je tento svátek důležitý.

Budeme procvičovat vyjmenovaná slova po Z. Napíšeme si slíbenou čtvrtletní písemnou práci z matematiky.

V pondělí budeme vyrábět dárečky na vánoční trhy.

Tři dny utečou jako voda!

 

Český jazyk
 • procvičování vyjmenovaných slov po Z a propojení se slovy příbuznými
 • četba z knihy Vánoční prasátko a z knihy Výři nesýčkují
 • čteme společnou knížku Puntíčkáři 
 • učebnice: str. 36 – 37
 • pracovní sešit: str. 24,26 viz. Bakaláři
 • učebnice čítanka: Ve světě minulém str. 88-89
 • vše si poznačíme do časové osy minulosti
 • pracovní sešit čítanka 2. díl:  str. 4 viz Bakaláři
 • týdenní úkol číst vlastní knihu a dodělat věci, co mi chybí
Matematika 
 • čtvrtletní písemná práce z matematiky
 • opakujeme násobení a dělení
 • geometrii tento týden mít nebudeme
 • procvičujeme úlohy pomocí rodiny Klosových
 • učebnice: uč. str. 28 -30 Objevujeme zvířátka dědy Lesoně, Cestujeme po čtvercové mříži
 • pracovní sešit str. 22, 24 
 • týdenní úkol procvičovat násobilku zpaměti
Anglický jazyk   učivo je zapsané v Bakaláři
Přírodověda 

 

Nová kapitola: Člověk a jeho společnost

 • Zopakujeme si, jak na stres
 • pracovní sešit str. 18
 • Budeme si povídat o 17.11.1989
Hudebka
 • trénujeme sbor na vánoční besídku
 • dechová cvičení, cvičení na intonaci
 • zazpíváme si za doprovodu rytmických nástrojů a za doprovodu klavíru

 

Další informace: 
 •  ÚTERÝ: ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z M 3.HOD
 • STŘEDA: diktát na vyjmenovaná slova po Z
 • ČTVRTEK: st. svátek
 • PÁTEK: ředitelské volno
 • stále nosit vlastní knihu do školy na čtení

 

Zde malá vernisáž:

Vaše paní učitelka

 

 

 

 

 

Ke stažení

13.11.2022