Týdenní plán 15.5.-19.5.

Milí astronauti,

máme před sebou teplejší dny. Tedy snad 🙂 . Pokud bude krásné počasí, piknikovou deku s sebou. V pondělí bychom mohli zkusit kreslení venku. Děti budou potřebovat podložku na kreslení. Koncové hodiny se budeme učit pod širým nebem. V úterý na nás opět čeká venkovní třída a naše zvířátka, která budeme také krmit. Čítanku jsme již zvládli dočíst. Budeme se nyní věnovat četbě vlastních knih. S vlastními knihami budeme mívat čtenářskou dílnu. V knihovně také zapůjčím nějakou zajímavou knihu na společné čtení. Stále je třeba podporovat hlasitou četbu. Také si zazpíváme s kytarou na dece. Ve středu půjdeme opět plavat no a v pátek nás čeká výlet do Botanické zahrady na výstavu motýlů. Půjdeme se také podívat na to, co nám kvete a také do zahrady smyslů. Ráda bych se také podívala ke včelkám. Domů se budeme vracet po 5. vyučovací hodině. Bližší informace budu posílat ve čtvrtek.

Plán tohoto týdne:

český jazyk

 • procvičování vyjmenovaných slov po B,L,M,P,S,V,Z
 • opakování skladebních dvojic a větný rozbor na jednotlivé slovní druhy
 • opakování sloves, přídavných jmen a číslovek
 • budeme se více věnovat zájmenům a spojkám
 • čteme knihu Roko a jeho cesta do minulosti
 • učebnice:  str. 110 -115
 • pracovní sešit číslo 2: str. 32,33,34
 • týdenní domácí úkol budu posílat v pátek – bude to procvičování na počítači na vyjmenovaná slova a slovní druhy
 • četba z vlastní knihy ( čítanku již můžeme odevzdat) – shrneme žánry, které jsme v čítance poznali zapíšeme si je, abychom měli do čeho nahlédnout ve 4.třídě.
 • učíme se zpaměti básničku na slovní druhy ( Táta, máma, Véna, jsou podstatná jména…) – za úkol naučit se ji do 18.5.

matematika

 • úlohy s evidencí do tabulky
 • práce se závorkou a znaménkem mínus
 • dělení se zbytkem
 • procvičování zlomků, dělení celku
 • orientace na ose do 1000
 • sčítání a odčítání trojciferných čísel
 • násobení a dělení
 • násobení pomocí rozkladu ( násobení mimo obor velké násobilky)
 • učebnice: str. 103,104,105
 • týdenní úkol budu zadávat ve čtvrtek
 • kdo bude mít hotovo, bude pracovat s Koumákem
 • pracovní sešitstr. 41, 42,43

anglický jazyk

 • viz. Bakaláři

přírodověda

 • budeme se věnovat lučním rostlinám a hmyzu– nová kapitola

hudební výchova
Budeme se učit písničky k ohýnku na školu v přírodě. Budeme tmelit kolektiv :-). Také musíme potrénovat akademii. 🙂

Další informace:
STŘEDA: diktát na vyjmenovaná slova po B,L,M,Z,P,S,V

 • plavání

ČTVRTEK: minutovky – násobení a dělení

 • TV venku

PÁTEK:

 • výlet do Botanické zahrady na motýly ( ráda bych hradila z fondu)

Pokud bude hezké počasí, budeme se poslední vyučovací hodiny učit venku, piknik deku s sebou 

Nosit vlastní knihu na čtení! Pokud mají astronauti hotovou práci, mohou si za odměnu číst!  

Kdo delší dobu neodevzdal čtenářský deník. Nechť ho odevzdá!! Spolu s ním i zápisy z knih za delší období.

Čeká nás myslím příjemný týden.

Těším se, paní učitelka

12.05.2023