Týdenní plán 16.1.-20.1.

Milí astronauti,

vrcholí nám konec 1.pololetí.

Přeji Vám hodně štěstí při čtvrtletních písemných pracích. Doufám, že se Vám podaří v písemné práci ukázat, že si svou známku na vysvědčení zasloužíte. Doufám, že jste se naučili zvládat stres a nervozita váš výkon neovlivní. Tento týden to zvládneme a následující týden nás čekají centra aktivit.

Tak pojďme na to!

Plán tohoto týdne:

český jazyk
– opakování vyjmenovaných slov po B,L,M,Z
– četba z knihy Vánoční prasátko na relaxaci
učebnice: nové stránky zatím nebudeme začínat – Budeme pracovat se slovními druhy, souvětím a slovy příbuznými. Budeme pracovat v pracovních listech.
pracovní sešit:
Nové stránky zatím načínat nebudeme. Bude pracovat ve vyjmenovaných slovech hrou. Budeme také trénovat v písance.
čítanka: Ve světě nesmyslů a her – nová kapitola od str. 75-76, 80-81

pracovní sešit č. 1: vrátíme se pracovního sešitu /viz. Balákáři/
děti mají zadaný nový projekt:

medailonky vynálezců ( další nás čekají v pondělí, v úterý a v pátek)
týdenní domácí úkol – příští týden žádný domácí úkol nebude vzhledem k projektům a písemným pracím.


matematika
– orientace na ose do 1000
– sčítání a odčítání trojciferných čísel
– procvičujeme násobení vyšších čísel pomocí rozkladu (např. 23 x 8, 40 x 10)
geometrie – str. 13, 14 + budeme potřebovat kružítko
učebnice: str. 58 -59 Krokujeme tři, 60 – 61 Vybíráme ze zásobníku úloh
pracovní sešit: str.
str. 8,9
týdenní domácí úkol – tento týden nebude domácí úkol – děti si však přinesou početník číslo 2 do školy!


anglický jazyk

– učivo je zapsané v Bakaláři


přírodověda
nová kapitola:

Lidé a čas: Koloběh roku – budeme si vyrábět kalendář + čekají nás další medailonky vynálezců

hudebka
Život na Zemi: pracovní sešit str. 24

písničky: Kolik je na světě str. 47 v uč.

Chválím tě Země má str. 49

Další informace:
ÚTERÝ :  ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČEŠTINY ( vyjmenovaná slova B,L,M, Z, poznat ve větě sloveso a podstatné jméno, poznat souvětí a napsat graf, poznat větu jednoduchou, napsat souvětí podle grafu)
ČTVRTEK: ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z MATEMATIKY ( slovní úlohy, vyjmenovaná slova B,L, M, Z, sčítání a odčítání trojciferných čísel, práce se závorkou, násobení a dělení + rýsování a počítání obvodu)
Ve čtvrtek nosit vlastní knihu na čtení!

Hodně štěstí vaše

Paní učitelka

13.01.2023