Týdenní plán 16.10.-20.10. CENTRA

  • Centra budou tentokrát trochu jinak 🙂

Dobrý den, milí mořeplavci,

máme tady další centra aktivit. Tato centra nás dovedou do dávných civilizací našich předků, kterým vděčíme za mnohé. Kdyby nebylo těchto civilizací, mohlo být vše úplně jinak. 🙂 Dnes máme umělou inteligenci, ale abychom rozuměli v souvislostech, musíme vědět, jak to bylo ve starověku. 🙂

kotviště: (posádku rodičů máte vloženou jako přílohu dole na této stránce)

pondělí: Mezopotámie – úvodní prezentace + Egypt

úterý: Řecko – mýty a báje + prezentace řečtí bohové

středa: Indie – prezentace

čtvrtek: Čína – prezentace

pátek: již nejsou centra aktivit

  • další zastávky budou již v hodinách vlastivědy v následujících týdnech. Ještě pojedeme do Říma.

Moc se na tuto plavbu s vámi těším.

Vaše paní učitelka.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  16.10. – 20.10. 
Třída:  4.D Centra aktivit – dávné starověké civilizace – Mezopotámie, Egypt, Řecko, Řím, Indie a Čína 
Další informace: v pondělí 16.10. budeme mít třídnickou hodinu 4. hod / žáci by chtěli opětovně řešit školní řád + čeká nás Kolíčkový den, budeme si povídat na téma Jedličkův ústav/
– ve středu budeme batikovat v rámci PČ  
diktát budeme psát výjimečně v pátek 1. hodinu v pátek již nebudou centra, budeme procvičovat na písemné práce
– v hudební výchově si uděláme propojení s vývojem hudby se starověku
– v tělocviku si zkusíme udělat takové olympijské hry v tělocvičně 😊   
Český jazyk Centra aktivit – dávné civilizace   
práce s textem, čtení, psaní, přemýšlení v souvislostech 
procvičování pravopisu na opakovací písemnou práci 
učivo:  
– rozdělit slova na předpony, kořen a přípony 
– synonyma, antonyma  slova souřadná, nadřazená a podřazená 
– diktát na vyjmenovaná slova a slova příbuzná
– párové souhlásky obecná a vlastní jména 
– podstatná jména seřadit je podle rodu  
– umět určit pád podstatných jmen  

čtení: hlasité čtení ve skupinkách – uč. 145-147 Jak se zrodila Země a Nové Mexiko
– uč. 148 – Syn nebes a Země
– uč. 150 – Jak vnikl náš svět
– uč. str. 152 – Zmizelá země jménem Atlantida
uč. str. 25 celá se cvičením 19 pracuji dále: vymýšlím věty, třídím podstatná jména podle rodu, určuji pády podstatných jmen 
pracovní sešit str. 16 /cv. 10
Matematika procvičujeme na opakovací písemnou práci obsah: 
– slovní úlohy násobení
– dělení, sčítání a odčítání dělení + dělení se zbytkem 
– násobení  práce se závorkami /matematická přednost/
– sčítání a odčítání trojciferných čísel do 1000  
uč. str. 26  
pracovní sešit str. 20,21 
– početník (dle potřeby procvičovat to, co každý potřebuje, případně individuálně poznačím) 
Anglický jazyk 1.dú na středu 18.10.- strana 6 cv. 1 a umět čísla 1 až 100 ústně, do pátku i písemně, bude krátký test na čísla 
2. Téma oblečení – učebnice str. 24 až 27. 
3. Dú na další týden – str. 6,cvičení 2,3 
Přírodověda prezentace živočichů od žáků 
– videa na dávné civilizace a řešení egyptských šifer na tabletech
Vlastivěda Centra aktivit – dávné starověké civilizace – Mezopotámie, Egypt, Řecko, Indie a Čína  – práce se starověkou mapou  
16.10.2023