Týdenní plán 2.10.-6.10.

Milí mořeplavci,

čeká nás nový měsíc a další týdenní plán našeho vzdělávání.

Těším se na vás.

Vaše paní učitelka 🙂

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  2.10.-6.10. 
Třída:  4.D  
český jazyk  Kapitola Nesouhlasně:
– uč. strana 15/cv. 8 – sloh, cv. 9 
– uč. strana 16–19 celé strany opakování párových souhlásek, vlastních jmen opakování podstatných jmen a jejich skloňování opakování slov příbuzných a cizích 
– pracovní sešit str. 10 – 11  
Týdenní domácí úkol bude str. 8 celá (kdo tuto stranu má, protože nebyl ve škole, udělá si celou stranu 12 za DÚ)   
čítanka: Klíč k srdci umění – co je to múza
čítanka strana čteme společně nahlas 26-28 
– opakování Klíče k srdci básníka: – kdo je to lyrik, co je to citát, jaký je rozdíl mezi epickou a lyrickou básní)  
výtvarný výchova propojena s češtinou:
čítanka str. 12, str. 14 báseň Říjen 
čtenářská dílna s vlastní knihou – 5.10. v knihovně 5.hod   
matematika Opakujeme s obvodem a obsahem
– uč. strana 16-17 
– slovní úloha str. 15/ cv. 8
Opakujeme indické násobení str. 18 -19
– pracovní sešit str. 12,13,14,15
– opakujeme dělení a dělení se zbytkem 
– početní operace do 1000 
anglický jazyk  viz. bakaláři   
přírodověda Kvíz na téma živočichové – pozvávačka
další kapitola rostliny
– společné znaky rostlin, zápis do sešitu  
– co je to fotosyntéza
– uč. strana 11   
vlastivěda dějiny: opakování pravěk – doba bronzová a železná    
– pracovní sešit str. 7 a 8   
– souhrnné opakování pravěk na písemnou práci (píšeme 9.10.)  
vlastivěda – porovnáváme život kolem nás  
– opakování: jaké máme podnebné pásy, co tvoří povrch Země    
Krajina kolem nás – uč. str. 18   
– jaké typy krajin rozlišujeme 
– pracujeme s mapou na str. 28- 29 
Další informace: středa: diktát – vyjmenovaná slova a jejich slova příbuzná 
čtvrtek: minutovky – násobilka, dělení, sčítání a odčítání do 1000, matematická přednost 
čtvrtek: čtenářská dílna s vlastní knihou v knihovně 
– nosit bílé tričko na batiku (až bude mít celá třída, budeme batikovat) 
01.10.2023