Týdenní plán 2.-5.5.

Milí astronauti,

skončil nám duben. Spálili jsme zlo a nastává nám květen „lásky čas“.

Co nás čeká:

Ke zvířátkům jdeme v úterý 2.5. na poslední vyučovací hodinu. 

Zvířátka již budou nakrmená, ale půjdeme zkusit venkovní výuku. Pohladíme si je a přečteme jim něco pěkného z čítanky. Snad už bude jen hezké počasí. 

Příští týden ve středu již začíná plavání!!!

1. a 2. vyučovací hodinu budeme mít a následně budeme odjíždět autobusem od školy na plavání. (tělocvik mít ve středu nebudeme, protože místo něho bude plavání) 

Ve čtvrtek budeme chodit na 1. vyučovací hodinu na TV ven. Proto prosím o vhodné oblečení na ven. TV budeme mít na ovále ve spolupráci s atletikou Dipoli. 

V pátek nás čeká 3. a 4. vyučovací hodinu zařízená akce v rámci hudební výchovy od České filharmonie Praha. Lidové písně z celého světa i z Čech. Na tuto akci budu opět vybírat peníze. Tento den by mohly být děti slušně oblečeni. 

Týden si společně užijeme!

Plán tohoto týdne:

český jazyk

 • procvičování vyjmenovaných slov po B,L,M,P,S,V,Z
 • opakování vlastních a obecných jmen
 • opakování sloves a základních skladebních dvojic
 • čteme knihu Roko a jeho cesta do minulosti
 • učebnice:  str. 98 -103
 • pracovní sešit číslo 2: str. 23, 24, 26
 • týdenní domácí úkol bude z pracovního sešitu do 9.5.  strana 22 celá.
 • čítanka: nová kapitola Ve světě přírody str. 124,126

matematika

 • úlohy s evidencí do tabulky
 • práce se závorkou a znaménkem mínus
 • dělení se zbytkem
 • procvičování zlomků, dělení celku
 • orientace na ose do 1000
 • sčítání a odčítání trojciferných čísel
 • násobení a dělení
 • násobení pomocí rozkladu ( násobení mimo obor velké násobilky)
 • učebnice: str. 94/ cv.4, 96/cv.2, 97/cv. 8, 98, 99
 • týdenní úkol budeme mít z početníku. Zadám ho v úterý
 • když zbyde čas celá třída bude pracovat s Koumákem 
 • pracovní sešitstr. 38,39

anglický jazyk

 • viz. Bakaláři

přírodověda

 • dokončení projektu Zvířata z vyjmenovaných slov (ve čtvrtek půjdeme do knihovny poslední hodinu)
 • učíme se pracovat s počítačem, proto nám to trvá déle 
 • budeme se věnovat lučním rostlinám – nová kapitola
 • pracovní sešit a učebnice ekosystém Louky viz. Bak.

hudební výchova
Budeme se věnovat nácviku akademie. Budeme se učit písničky k ohýnku na školu v přírodě. Budeme tmelit kolektiv :-).

Další informace:
STŘEDA: diktát na vyjmenovaná slova po B,L,M,Z,P,S,V

 • plavání

ČTVRTEK: minutovky – násobení a dělení

 • TV venku s Dipoli

PÁTEK:

 • 3. a 4. vyučovací hodinu budeme na hudebním představení od České filharmonie v Club kině.
 • Lidové písně z celého světa i z Čech

Nosit vlastní knihu na čtení! Pokud mají astronauti hotovou práci, mohou si za odměnu číst!  🙂

Kdo delší dobu neodevzdal čtenářský deník. Nechť ho odevzdá!! Spolu s ním i zápisy z knih za delší období.

paní učitelka 🙂

01.05.2023