Týdenní plán 20.-24.3.

Milí astronauti,

tento týden se vrhneme na opakování.

Odprezentujeme si živočichy z vyjmenovaných slov. Budeme tvořit kulisy na akademii. Při této činnosti budeme procvičovat geometrii a zároveň budeme malovat a tvořit. V pátek pojedeme na výlet. V hudební výchově se budeme věnovat nácviku představení na akademii a budeme rozšiřovat repertoár písniček na školu v přírodě.

Tak vzhůru do nového společného týdne!

Plán tohoto týdne:

český jazyk

 • procvičování vyjmenovaných slov po B,L,M,P,S,V,Z
 • procvičování vyjmenovaných slov / rod, číslo, pád/
 • procvičování slovních druhů ( bezpečně poznat spojku, předložku, sloveso, podstatné jméno, přídavné jméno, příslovce, zájmeno)
 • graf souvětí, poznat větu jednoduchou
 • určit základní skladební dvojici ( ptáme se 1.pádovou otázkou)
 • pravopis ú a ů, cizí slova, kde se píše měkké nebo tvrdé y, která jsme si říkali
 • četba z knihy Vánoční prasátko na relaxaci
 • učebnice:  str. 84 – 87
 • pracovní sešit číslo 2: str. 13,14,15
 • týdenní domácí úkol bude strana 10 v pracovním sešitu do pondělí 27.3. Zadám ho v pondělí 20.3.
 • čítanka: nová kapitola Ve světě fantazie str. 150-151,152-153
 • pracovní sešit str. 42 – 43

matematika

 • dělení se zbytkem
 • orientace na ose do 1000
 • sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou
 • násobení a dělení
 • násobení pod sebou
 • dělení vyšších čísel beze zbytku
 • geometrie – budeme potřebovat kružítko, budeme opakovat na čtvrtletní písemnou práci
 • učebnice: 82-83,85,86
 • budeme počítat také v početníku, všichni ho budou mít s sebou
 • když zbyde čas celá třída bude pracovat s Koumákem 
 • pracovní sešitstr. 27,28,29+ početník ( každý je na jiné stránce, pracujeme postupně na příkladech každý vlastním tempem)

anglický jazyk

 • viz. Bakaláři

přírodověda

 • Projekty Zvířata z vyjmenovaných slov (V pondělí jdeme na počítače)

hudebka
Začneme se věnovat nácviku akademie. Budeme se učit písničky k ohýnku na školu v přírodě. Budeme tmelit kolektiv :-).

Další informace:
STŘEDA: diktát na vyjmenovaná slova po B,L,M,Z,P,S,V

ČTVRTEK: minutovky – násobení a dělení
Ve čtvrtek nosit vlastní knihu na čtení! Budeme s ní mít čtenářskou dílnu / pokud mají astronauti hotovou práci, mohou si také za odměnu číst!  Pokud nebudou mít knihu všichni, budeme číst v čítance.

PÁTEK: Jedeme na výlet Vyšehrad: Ať žije republika

Vysehrad (praha-vysehrad.cz)

Těším se na naši spolupráci 

Vaše paní učitelka.

19.03.2023