Týdenní plán 21.-25.11

 

 

Milí astronauti,

blíží se nám doba adventu.

Tento týden si na jeho počest uděláme adventní věnce.

Máme další třetí centra aktivit: 

Co nás čeká? 

ateliér: výroba adventních věnců

matematika: – startujeme sčítání a odčítání do 1000

– procvičujeme dělení a násobení

– procvičujeme slovní úlohy

– matematika jako věda – trocha historie a hra šachy

– týdenní domácí úkol v početníku

čtení a psaní: – startujeme vyjmenovaná slova po L –

– učebnice str. 39 – 40

– procvičujeme s lízátky 🙂 měkké i a tvrdé y

– hledáme slova příbuzná a učíme se výjimky

– čteme si v zajímavých knihách o vyjmenovaných slovech

– pracovní sešit str. 27 – týdenní domácí úkol do 29.11.

objevy:  Ve světě minulém – časová osa dějin s pomocí provázku a kolíčků – Zavěsíme si na ni, co již máme objeveno.

– objevíme život Karla IV, zajímavosti o Karlově mostě, zajímavosti o Vyšehradu

– čítanka – Pověst o Bruncvíkovi, O Karlu IV. + pracovní sešit 2 práce s textem

– Doplnit zajímavosti o Pražském mostě + o Bruncvíkovi

 

prvouka: Budeme si povídat o ekologii a proč jsou na Zemi důležité stromy.

Děti mají zadaný projekt: Moje město Černošice – souvisí s kapitolou jsem členem společnosti

– historie Černošic X jak vypadají Černošice dnes

– příroda v Černošicích

– mapa města Černošic a zajímavé zastávky – vnímáme značení na mapě

– historické domy a vily v Černošicích

 

Pátek:  Jedeme na výlet na Vyšehrad

 

Marodi mohou procvičovat s námi. Práci všem zanesu v úterý po vyučování na vrátnici. 

Tak doufám, že jste plni sil po prodlouženém volnu! 🙂

Vaše paní učitelka

 

 

 

 

 

21.11.2022