Týdenní plán 22.5.-26.5.

Tato centra měla úvod v Botanické zahradě minulý pátek. Povídání o motýlech a následně procházka okolo včel a kytek, které nyní v zahradě rostou.

Centra aktivit budou o hmyzu a také o lučních rostlinách. Budou také o motýlech. V tomto duchu budeme také své vědomosti prohlubovat na škole v přírodě. 

Do objevů zařadíme mikroskop. Pokud by se tedy chtěly děti pochlubit a přinést ukázat své náčiní vědců, jsou určitě vítáni. 🙂 Budeme zkoumat stavbu hmyzu pod mikroskopem, také průduchy rostlin a mnoho dalšího. 

Děti si také procvičí paměť a práci s textem. Za odměnu pro ně mám do každého centra malou hru. 

V atelieru budou muset spolupracovat, budou tvořit společný výtvor. Nakreslí buď jednoho společného či několik různých motýlů, které jsme viděli v Botanické zahradě. Samozřejmě se je také naučí poznávat. 

V češtině bude pilovat hravou formou slovní druhy. Také práci s textem na téma louka a následně text psaný. Budou mít za úkol společně tvořit věty pomocí šifer, možná snad i souvislé vypravování na téma: „Co se děje na louce. „

V matematice budeme pilovat finanční gramotnost. Budeme mít kapesné a následně budeme nakupovat. Také se staneme detektivy a budeme procvičovat nasbírané vědomosti z matematického jazyka. Do matematického centra následně zapojím také Koumáka, kde budeme počítat, kolik masožravých rostlin existuje a pomocí šifer zjistit jména některých z nich.

Ráda bych práci stihla za 60 min čistého času. Následně budeme uklízet pracovní prostor max. 5 min a sdílet nasbírané vědomosti s ostatními v kroužku cca 5 min. Za odměnu bude potom přestávka. 

Případným marodům připravím balíček aktivit na doma na vrátnici.

V češtině pojedeme podle učebnice a pracovního sešitu. Máme za úkol si ještě přiblížit příslovce.

učebnice: Přírodní str. 116-121, pracovní sešit str. 36-40

Matematiku máte v příloze na pracovních listech.

V ostatních předmětech pojedeme mimo učebnice projektově.

Těším se na spolupráci a na své pilné astronauty.

Vaše paní učitelka

Ke stažení

21.05.2023