Týdenní plán 23.10.-27.10.

Milí mořeplavci,

minulý týden jsme se plavili do dalekých starověkých civilizací.

Tento týden si je zapíšeme do sešitu a procvičíme si učivo na větší opakovací práce z češtiny a matematiky. Vyzdobíme si třídu na Halloween a přečteme si Buddhovy pohádky.

V úterý 24.10. jedeme na výlet do Náprstkova muzea dávných kultur.

Podívám se na sbírku předmětů, abychom si lépe zažili získané vědomosti.

Ve středu 25.10. budeme mít školu plnou strašidel, budeme psát jako vždy diktát a zkrátka si celý zkrácený týden před podzimními prázdninami užijeme.

Těším se na vás.

Paní učitelka

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  23.10.-27.10. 
Třída:  4.D  
Český jazyk  opakování učiva na písemnou práci 
– podstatná jména seřadit podle rodu a určit pád  
– obecná a vlastní jména
– párové souhlásky 
– synonyma a antonyma
– slova nadřazená a slova souřadná
– kořen slova ( slova příbuzná)

V pondělí budeme procvičovat s pomocí Koumáka pro 4.třídu, práce s textem.
Budeme hledat podstatná jména ve větě a určovat jejich rod a pád.  
Ve středu budeme procvičovat párové souhlásky, vlastní a obecná jména, také slova příbuzná( kořen slova), zopakujeme antonyma a synonyma a slova nadřazená.   

čtení: budeme číst čítanka Atlantida – hlasité čtení  
Matematika procvičujeme na opakovací písemnou práci 
– slovní úlohy násobení dělení
– sčítání a odčítání dělení + dělení se zbytkem  
– násobení, práce se závorkami /matematická přednost/ 
– sčítání a odčítání trojciferných čísel do 1000   
 
V pondělí budeme procvičovat dělení a výsledek budeme ověřovat zkouškou násobení (např.  752: 6), 126 x 6  pro zajímavost si zkusíme výsledky převést na římské číslice 😊

Ve středu budeme trénovat slovní úlohy a sčítání a odčítání trojciferných čísel, zopakujeme si matematickou přednost  
Anglický jazyk  Dú  na 25.10. – 6/2,3, na 1.11. 7/2,3 
Kdo nepsal test na čísla, bude psát 25.10. 
Učivo 25.10. – učebnice str. 28 a 29.  
přírodověda úterý výlet do Náprstkova muzea  
Vlastivěda shrnutí a zápis do sešitu dávné civilizace 
uč. Str. 12-13 
pracovní sešit str. 9  
Další informace: pondělí PČ místo ČJ čtení. Výzdoba třídy na školu plnou strašidel 
úterý výlet do Náprstkova muzea 
středa diktát, čtení místo hodiny PČ 
čtvrtek 26.10. a pátek 27.10. podzimní prázdniny  
22.10.2023