Týdenní plán 26.-30.4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   26.4.-30.4.2021 

Třída:  5.D 

 

 

Český jazyk 

Zájmena, učebnice strany 97-100 (přivlastňovací až záporná) 

Pracovní sešit str.33/4, 34/1, 34/1, 35/1, 35/1 

Sloh – dopis známé osobnosti 

Matematika  Geometrie- opakování, úhel 

  • HM- str. 33- 35 

Vlastnosti uhlopříček– čtverec, obdélník   

  • HM- str. 36- 37 
  • domácí úkol- HM 2– str. 9– společná kontrola ve škole 30.4.2021 
  • Test- 30.4.- Učivo distanční výuky- početní operace, římské číslice, převody jednotek- délky, hmotnosti, času.  

HM- Hravá matematika 

HM 2- Hravá matematika 2 

 

 

Anglický jazyk  p.uč.Srchová
PRO TY, KTEŘÍ NEBUDOU VE ŠKOLE
– WB str.43 a 44
– slovíčka přepsat a naučit WB str.75/5B
– WB str. 70 (dole) /přeložte – stačí ústně
– uč. Str. 54/cv. 1,2,3 pročíst, cv. 4 (přepsat tabulku) a 5 do grammar 

 

p. uč. Jeřichová 

  • 27. 4. (TUE) testík Voc4C Free Time 

Pro ty, kdo nebudou ve škole 

  • Present Simple – questions (ppt v Teams Present Simple – vypsat zápis) 
  • Wb.: p. 38 – ex. 3 
  • Wb.: p. 39 – ex. 4 

 

 

Přírodověda 
  • Uterý test – člověk 

 

Vlastivěda 

Pondělí: testování  žáků 

Čtvrtek: opakování Marie Terezie  a Josef II., život na venkově a ve městě – průmyslová revoluce úvod – od strany 19 – 23  

 

 

 

 

Další informace: 

 

Vv: namaluj rozkvetlý strom (temperové barvy). 

kostra – skládačka z papíru (návod pro žáky na distanční výuce bude na vrátnici), odevzdat do 12.5. 

 

26.04.2021