Týdenní plán 5.6.- 9.6.

Milí astronauti,

tento týden bude nabitý. V pondělí si ještě společně dokončíme deník ze školy v přírodě a zhodnotíme ji odpočatí v našem ranním kroužku. V hodině českého jazyka si tedy vezmeme v pondělí sloh. V matematice se budeme věnovat úlohám, na které nezbyl čas na škole v přírodě. Tento týden se také budeme věnovat matematickému Koumákovi. V češtině nás čeká kapitola Sci-fi. 🙂 Jak v učebnici, tak v pracovním sešitu. V matematice již máme učebnici hotovou. V prvouce se budeme věnovat bezpečnosti a dopravním značkám. V hudební výchově bude vrcholit trénink na závěrečné vystoupení. Ve výtvarné výchově si vyrobíme doplňky na vystoupení. Marodům ráda připravím balíček práce na vrátnici.

5.6. – 5. vyučovací hodinu Chovatelská stanice Archa – interaktivní program se zvířátky

„Pouze pokud dokážeme zvířátku poskytnout dobré podmínky pro jeho život, budeme mít doma spokojené zvíře, které nám přinese radost. To my jsme se rozhodli pro zvíře, nikoli zvíře pro nás. Náš mazlíček se bude mít tak, jak mu to my dokážeme zařídit.“ Naše výukové motto

6.6. se budeme fotografovat. Cena společné fotografie je 45 Kč, cena skupinové fotografie je 30 Kč.

7.6. ve středu již není plavání. Budeme mít hodinu TV dle rozvrhu. Také si napíšeme diktát a zopakujeme slovní druhy.

8.6. bude dopoledne probíhat generálka na odpolední vystoupení. Převleky s sebou!

9.6. budeme finalizovat projekty z počítače. USB flash s sebou. Hodnocení si uděláme 4. vyučovací hodinu venku na piknik dekách. Desky s klipem s sebou. Astronauti budou psát své hodnocení na svůj školní rok ve 3. třídě. Co se naučili, co nového jim do života přinesl. Jak se jim líbil. Budou tedy rozvíjet tvůrčí psaní. V následujícím týdnu budu muset psát slovní hodnocení já. 🙂

Prázdniny klepou na dveře, ale ještě se budeme učit. 🙂

paní učitelka

04.06.2023