Týdenní plán 9.10.-13.10.

Milí mořeplavci,

tento týden nás čeká další ostrov práce. 🙂

V rámci výtvarné výchovy si zahrajeme na ilustrátory. Naučíme se malovat na hedvábí, užijeme si nějaké cvičení na nářadí a v pátek zrelaxujeme s hudebkou.

Těším se na vás

Vaše paní učitelka

Podívejte se do tabulky.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  9.- 13.10. 
Třída:  4.D  
Český jazyk sloh:  – trénování osnovy, pracujeme s vypravováním, práce s textem z učebnice str. 22/cv. 7 – písemně do sešitu. Vybrat si jeden z bodů a dopsat vypravování. Užít také přímou řeč.
čtení:  čítanka str. 26 –28 čteme divadelní hru Čert a Káča (Co je to libreto? )  – trénujeme hlasité čtení ( v následujícím týdnu budeme trénovat ve skupinkách podle zadaného textu)
– ve volných chvílích čteme vlastní knihu na říjen 
mluvnice:  uč. 20-24 Soutěžně 
– pracovní sešit str. 13 – 14 (str. 15 týdenní domácí úkol – zadávám v pátek 13.10.)
– rozdělujeme slova na slabiky
– opakujeme kořen slova, předpony a přípony Opakujeme skupiny slov bě, pě, vě, mě nová látka stavba slova
– skupiny slov s JE / rozdíl mezi Ě a JE/ opakujeme párové souhlásky slova vyjmenovaná a jejich slova příbuzná   
Matematika uč.str. 20-25 – přesná cvičení poznačena v bakalářích
– kapitolu Opakujeme s geometrií vynecháváme ( vrátíme se k ní následující týden ve středu v geometrii)
– učivo každý den zaznamenávám do bakaláře dle toho, jak se nám daří počítat 
– pracovní sešit str. 18 a 19( pracovní sešit str. 16 a 17 jsme vynechali, také19/cv. 8) Opakujeme s geometrií( vynecháváme a zařadíme příští týden) -středa volno, Opakujeme s bilandem, Násobíme a dělíme  
– opakujeme dělení se zbytkem dělíme a násobíme sčítáme a odčítáme trojciferná čísla opakujeme s bilandem, řešíme slovní úlohy
ve čtvrtek píšeme minutovky na dělení  
Anglický jazyk 1. Čísla 1-100 :účebnice str. 20,21 
2. Nově lekce 2 – oblečení – zápis slovíček z uč. 25/3, procvičení slovíček
– učebnice str. 24
Přírodověda Společné znaky rostlin opakování/ spol. znaky živočichů
– prezentace živočichové  
– uč. str. 12
Vlastivěda – opakovací písemná práce na pravěk pondělí 9.10. 
– vlastivěda čtvrtek:  str. 18 –19 Krajina kolem nás a její zobrazení, Kde všude najdeme vodu v krajině?  zápis do sešitu  
Další informace: 9.10. 1. vyuč. hodina malování na hedvábí  
11.10. ředitelské volno 
12.10. desetiminutovky z matematiky na dělení 
– nosit vlastní knihu na čtení – čteme černošického autora – pokud má žák hotovo, může si číst  
09.10.2023