Týdenní plán 9.6.- 12.6.

Milí astronauti,

máme za sebou oslavy svátku na počest vítězství.

Tento týden nás čekají v češtině slovní druhy ( více jsme si povídali o podstatných jménech a slovesech )

Tento týden se budeme věnovat přídavným jménům a předložkám a číslovkám. V matematice se budeme věnovat úlohám a v nich budeme procvičovat to, co již známe. Dělení, násobení, sčítání a odčítání vyšších čísel, práci se závorkami a tabulkami, části celku, počítání v prostředí Biland. V prvouce se budeme věnovat lučním květinám. Budeme je poznávat a něco si o nich povídat.

Čeká nás také plavání a pokud bude krásně, budeme mít čtení venku 🙂

Plán tohoto týdne:

český jazyk

 • procvičování vyjmenovaných slov po B,L,M,P,S,V,Z
 • opakování skladebních dvojic a větný rozbor na jednotlivé slovní druhy
 • opakování sloves
 • budeme se více věnovat přídavným jménům, předložkám a číslovkám
 • čteme knihu Roko a jeho cesta do minulosti
 • učebnice:  str. 104 -109
 • pracovní sešit číslo 2: str. 27, 28,29,30
 • týdenní domácí úkol bude z pracovního sešitu do 17.5.  strana 30 celá. do 18.5.
 • čítanka: nová kapitola Ve světě básní
 • učíme se zpaměti básničku na slovní druhy ( Táta, máma, Véna, jsou podstatná jména…) – za úkol naučit se ji do 18.5.

matematika

 • úlohy s evidencí do tabulky
 • práce se závorkou a znaménkem mínus
 • dělení se zbytkem
 • procvičování zlomků, dělení celku
 • orientace na ose do 1000
 • sčítání a odčítání trojciferných čísel
 • násobení a dělení
 • násobení pomocí rozkladu ( násobení mimo obor velké násobilky)
 • učebnice: str. 99/cv.5,cv.9, 100/cv. 2, 4, 101/cv. 9, 102
 • týdenní úkol budeme mít z početníku strana 29 celá do 18.5.
 • když zbyde čas celá třída bude pracovat s Koumákem 
 • pracovní sešitstr. 40

anglický jazyk

 • viz. Bakaláři

přírodověda

 • budeme se věnovat lučním rostlinám – nová kapitola

hudební výchova
Budeme se učit písničky k ohýnku na školu v přírodě. Budeme tmelit kolektiv :-).

Další informace:
STŘEDA: diktát na vyjmenovaná slova po B,L,M,Z,P,S,V

 • plavání

ČTVRTEK: minutovky – násobení a dělení

 • TV venku

PÁTEK:

 • 2. vyučovací hodinu putování do Řecka s tatínkem Dimiho. Přednáška v angličtině 🙂

Pokud bude hezké počasí, budeme se poslední vyučovací hodiny učit venku, piknik deku s sebou 🙂

Nosit vlastní knihu na čtení! Pokud mají astronauti hotovou práci, mohou si za odměnu číst!  

Kdo delší dobu neodevzdal čtenářský deník. Nechť ho odevzdá!! Spolu s ním i zápisy z knih za delší období.

Těším se na vás, paní učitelka 

08.05.2023